Etusivu / Uskon pääkohtia / Jeesus Kristus Vapahtajamme

Jeesus Kristus Vapahtajamme

Jeesus oli ja on sekä ihminen että Jumala, sataprosenttisesti ihminen ja sataprosenttisesti Jumala.

Jeesus – ihminen, Jeesus Nasaretilainen 

 • Jeesus Kristus, jonka välityksellä Jumala on maailmat luonut, tuli ihmiseksi elämään ihmisten rinnalla tämän syntisen maailman ehdoilla. 
 • Hän syntyi Betlehemissä, Daavidin kaupungissa, niin kuin oli ennustettu Miikan kirjassa, 5:1.

Hän kasvoi tavallisessa kodissa. 

Hän teki työtä ja väsyi. 

Hän koki nälkää ja janoa, köyhyyttä, vaikeita ihmissuhteita ja vastustusta. 

Omaisetkaan eivät ymmärtäneet häntä. 

Hän itki, iloitsi, murehti, vihastui, järkyttyi. 

Hän kohtasi kiusauksia. 

Hän koki ruumiillista kärsimystä. 

Hän tuli kaikkien hylkäämäksi. 

Hän koki tuskaa ja kauhua Getsemanessa. 

Hän kuoli häpeällisellä ja tuskallisella tavalla. 

”Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan.” Hepr. 2:17, 18. ”Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme.” Hepr. 4:15–16. 

 • Hänessä ei kuitenkaan ollut mitään syntiä, Hepr. 4:15; 1. Pt. 2:22. 

Jeesus – Jumala, Jumalan Poika, Messias, Kristus 

 • Jeesus oli ja on muuttumaton Jumala, Jh. 1:1; Rm. 9:5; 1. Jh .5:20. Hän on Jumalan kolmiykseyden toinen persoona. Nikean uskontunnustuksessa hänestä sanotaan: ”Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä.”
 • Hänessä Jumala tuli ihmiseksi. Hän ”sikisi Pyhästä Hengestä”, Mt. 1:20; Lk. 1:35. Hän syntyi neitsyt Mariasta, ”vaimon siemenestä”, 1. Ms. 3:15; Jes. 7:14; Mt. 1:18–24; Lk. 1:34, 35. 
 • Hän oli Jumalan Poika Jumalan todistuksen mukaan, Lk. 1:30–33, 35; Jh 5:33, Jeesuksen oman todistuksen, Mk. 14:61, 62; Jh. 19:7, ja hänen tekojensa mukaan, Jh. 5:36, apostolien todistuksen, Mt. 16:16; Apt. 9:20; Rm. 1:4; Hepr. 4:14; 1. Jh. 3:8; 4:15; 5:5, 12, ja Johannes Kastajan mukaan Jh. 5:33.
 • Jeesuksen jumaluudesta todistavat myös Vanhan testamentin profeetat. Heidän ennustuksensa täyttyivät osittain jo Jeesuksen ensimmäisessä tulemisessa maailmaan. Osa odottaa vielä täyttymistään, esim. Jeesuksen toinen tuleminen maan päälle. Jeesus itse vakuutti, että VT puhuu hänestä, Jh. 5:39,40; Lk. 24:44. Siellä sanotaan mm., että hän syntyy Juudan heimoon, 1. Ms. 49:10, Daavidin sukukuntaan, 2. Sam. 7:12, 16, Betlehemiin, Daavidin kotikaupunkiin, Miika 5:1. 
 • Jeesus käyttää usein itsestään nimitystä Ihmisen Poika, mikä viittaa Danielin saamaan profetiaan, Dan. 7:13, 14, ja tarkoittaa Jumalaa. 
 • Jeesus käytti itsestään ilmaisua ”minä olen”, joka on Jumalan nimi, 2. Ms. 3:14; Jh. 8:24, 58. Sen tähden hänet tuomittiin Jumalan pilkkaamisesta, Lk. 22:68–70. 
 • Jeesuksesta on profetioita tai ennakkokuvia kaikissa VT:n kirjoissa. (Leif Nummela)
 • Silloin, kun Jeesus tahdotaan osoittaa vain ihmiseksi ja pyritään kieltämään hänen jumaluutensa, profetiat sivuutetaan ja väitetään, ettei hänestä ole kirjoitettu mitään VT:ssa. 
 • Maan päällä eläessään Jeesus pani syrjään jumalallisen kirkkautensa ja voimansa. Se tarkoittaa, ettei hän käyttänyt jumaluuttaan omaksi hyväkseen, vaan ainoastaan Jumalan kunniaksi, evankeliumin tähden. ”Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti”, Fil. 2:6–8. 

”Kuka sitten on valehtelija, ellei se, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus? Sellainen ihminen on antikristus, niin Isän kuin Pojan kieltäjä. Joka kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään, mutta joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä”, 1. Jh. 2:22, 23. 

”Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa.” Edellinen käännös oli tätä selvempi: ”Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta”, 1. Jh. 4:2, 3. 

 • Neitseestä syntyminen eli Jumala ihmisenä Jeesuksessa Kristuksessa tekee kristinuskosta ainutlaatuisen. Meillä ei ole sama Jumala kuin muissa uskonnoissa. 

Jeesuksen kolme virkaa eli tehtävää

Jeesuksen profeetallinen tehtävä. 

 • Hän oli ainutlaatuinen profeetta, jolla oli ainutlaatuinen sanoma. 
 • Hän on VT:n profetioiden täyttymys.

Jeesuksen ylimmäispapillinen tehtävä 

 • Ylimmäisenä pappina Jeesus on syntiemme sovittaja ja hän on myös uhri syntiemme sovitukseksi. 

Jeesuksen kuninkaallinen tehtävä 

 • Jumala on ylentänyt Jeesuksen oikealle puolelleen taivaissa, Hepr. 11:3; Fil. 2:9–11.
 • Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, Mt. 28:18; Hepr. 2:8; Dan. 7:13, 14. ”Lyhyeksi aikaa sinä asetit hänet enkeleitä alemmaksi, mutta sitten seppelöit hänet kirkkaudella ja kunnialla, panit kaiken hänen valtansa alle. Jumala siis antoi ihmisen [Ihmisen Pojan] valtaan kaiken, hän ei jättänyt mitään tälle alistamatta. Vielä tosin emme voi havaita, että kaikki olisi hänen vallassaan. Sen kuitenkin näemme, että tuo ’lyhyeksi aikaa enkeleitä alemmaksi asetettu’, Jeesus, on kuoleman tuskat kärsittyään ’seppelöity kirkkaudella ja kunnialla’.” Hepr. 2:7, 8.
 • Aikanaan hän palaa kuninkaana takaisin maan päälle, Mt. 24:30; Ilm. 11:15.

”Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: ’Jeesus Kristus on Herra’”, Fil. 2:10, 11.

Miksi Jeesuksen täytyi kuolla

 • ”Kuolema on sen osana, joka on syntiä tehnyt”, Hes. 18:4. Kuolemalla tarkoitetaan hengellistä kuolemaa ja sen seurauksena iankaikkista kuolemaa eli kadotusta.
 • Jumala on pyhä, joka lukee syytteet syylliselle, langettaa tuomion ja määrää rangaistuksen.  Hän on myös rakkaus, joka ei tahdo syntisen, hänen edessään syyllisen ihmisen kuolemaa, ei hengellistä eikä iankaikkista eli lopullista eroa hänestä ja hänen rakkaudestaan. Jumalan pyhyys vaatii syntisen, Jumalan edessä syyllisen ihmisen tuomitsemista ja rankaisemista. Jumalan rakkaus antaa mahdollisuuden sijaisen kuolemaan, uhriin, joka kuolee ihmisen puolesta. ”Ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista”, Hepr. 9:22. Vanhan testamentin aikana sijaisena oli täydellinen, virheetön eläin. Eläinuhrit olivat Jeesuksen uhrin ennakkokuvia. 

”Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri! Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän omantuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää Jumalaa.” Hepr. 9:13, 14. 

Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden

 • Jeesus tuli maailmaan sovittaakseen koko maailman synnin Jumalan edessä. 
 • Hän oli synnitön, Hepr. 4:15; Pt. 2:22; Jes. 50:8. Hän oli ainoa viaton, riittävä uhri koko ihmiskunnan syntien sovitukseksi, Hepr. 10:5–14. 
 • Jeesus otti meidän syntimme omaksi syykseen, 1. Pt. 2:24; 2. Kr. 5:21; Jes. 53:6.
 • Hän kärsi meidän syntiemme rangaistuksen meidän sijastamme. Hän tuli Jumalan hylkäämäksi meidän puolestamme, Mt. 27:46. ”Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä”, 1. Pt. 1:18, 19. 
 • Kuolemallaan hän, Jumalan Poika, sovitti koko maailman synnin, Jh. 3:16; 1. Jh 2:2. 
 • Jeesus on uuden liiton, armoliiton, välimies Jumalan ja ihmisen välillä, Hepr. 9:15. 
 • Jeesus lunasti meidät ”turmiovalloista”, synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta omalla kalliilla verellään, kärsimisellään ja kuolemallaan, 1. Pt. 1:18. ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan”, 2. Kr. 5:19. 
 • Sovitus eli Jumala itse sovittajanamme erottaa kristinuskon kaikista muista uskonnoista. Kristinusko on ainoa tie pelastukseen. 

Jeesus on noussut kuolleista 

 • Jeesus nousi tiettynä historian hetkenä todellisesti, ruumiillisesti ylös kuolleista. 

Hauta oli tyhjä 

 • Hauta, jolla naiset ja opetuslapset kävivät, ei voinut olla väärä, sillä monet olivat nähneet paikan, johon hänet oli pantu. Jos olisi ollut olemassa ”oikea” hauta, se olisi kyllä tullut ilmi. 
 • Jeesus ei voinut olla vain pyörtynyt, sillä hänen kylkensä oli puhkaistu. Vaikka hän olisi ollut vielä hengissäkin, hän ei olisi voinut työntää kiveä pois ja tulla ulos. 
 • Ruumista ei voitu varastaa, sillä hautaa vartioivat oman henkensä uhalla roomalaiset sotilaat. Kenelläkään ei myöskään ollut motiivia ruumiin varastamiseen. Jos Jeesuksen vihamiehet olisivat varastaneet sen, he olisivat kyllä tuoneet sen esille. Jos opetuslapset olisivat sen varastaneet, olisivatko julistaneet uskoa ylösnousseeseen Jeesukseen marttyyriuteen asti? 

Käärinliinat olivat koskemattomina 

 • Pietari meni ensimmäisenä sisälle hautaan ja ”katseli siellä olevia käärinliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä vaan erillään, omana käärönään.” Jh.20:6,7. Käärinliinat olivat paikallaan, mutta niiden sisällä ei ollut mitään.
 • Johanneskin ”näki ja uskoi”, Jh. 20:8. 

Herra nähtiin 

 • Jeesus ilmestyi neljänkymmenen päivän aikana, monille ja lopulta noin viidellesadalle yhtaikaa, 1. Kr. 15:4–8. Kaikki eivät voineet nähdä samanaikaisesti samaa hallusinaatioita. Opetuslapset eivät edes odottaneet hänen nousevan kuolleista, eivätkä heti uskoneet sen todella tapahtuneen, Jh. 20:24–31. 

Opetuslapset muuttuivat 

 • Heistä tuli rohkeita Kristuksen todistajia, marttyyrikuolemaan asti. Perimätiedon mukaan vain Johannes sai luonnollisen kuoleman.

Ylösnousemuksen merkitys 

 • Jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista, ei olisi mitään syntien sovitusta. Silloin uskommekin olisi aivan turha. ”Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä.  Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet.” 1. Kr. 15:16–20.
 • Voimme perustellusti uskoa ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Jeesus on kulkenut edellämme. 
 • Vain ylösnousemususko antaa elämälle mielekkyyden. Kaikella tässä elämässä on tarkoitus ja merkitys. ”Jokainen ajan aalto lyö ikuisuuden rantaan.” (Althaus)
 • Nyt Jeesus toteuttaa ylimmäispapillista virkaansa taivaassa, Hepr.4:14–16. 

”Sanotun pääkohta on tämä: Meillä on Ylimmäinen Pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Hän toimittaa pappispalvelusta oikean pyhäkön kaikkein pyhimmässä, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.” Hepr. 8:1, 2. 

Jeesus palaa kuninkaana takaisin

”Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan.” Lk. 24:50–52.

”Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: ’Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän’.” Apt. 1:10, 11.

”Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo.” ”Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut.” Matt. 24:27–31.

”Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään kuin ihmisen poika. Hän saapui Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä.” Dan 7:13, 14. (”Näöltään kuin ihmisen poika.” KR92. ”Ihmisen Pojan kaltainen.” KR33/38)Pyhä Henki