Raamattuavaimet Radio Deissä 22.-26.11.04.
Hän tulee takaisin
Ma   Aika kypsyy
Ti     Tavallisena päivänä
Ke   Työntekijän vastuu
To    Kolme yllätystä
Pe   Uskolliset palkitaan

Maanantaina 22.11.04

Aika kypsyy

Jeesus tulee takaisin maan päälle, se Jeesus, joka kaksituhatta vuotta sitten syntyi vaatimattomiin oloihin, ja kuoli rikollisen kuoleman ristillä. Hän tuli silloin alhaisuudessa kärsimään meidän syntiemme rangaistuksen, mutta hän tulee uudelleen kuninkaana ja voittajana. Raamatun profetiat täyttyivät kirjaimellisesti hänen ensimmäisessä tulemisessaan. Ne täyttyvät yhtä tarkoin hänen palatessaan.

"Huuhaata", sanovat silti monet. Puheet Jeesuksen paluusta maan päälle ovat heidän mielestään vain uskovaisten juttuja, joille ei tarvitse paljon painoa panna. Heidän kaltaisiaan on aina ollut. Apostoli Pietari kirjoitti jo muutama vuosikymmen Jeesuksen kuoleman jälkeen toisen kirjeensä luvussa kolme: "3. Ennen kaikkea tietäkää, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheineen pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan 4. ja sanovat: Missä on lupaus Hänen tulemuksestaan? Onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt sellaisena kuin se on ollut luomakunnan alusta."

Jeesus itse vakuuttaa yhä uudelleen palaavansa takaisin. Matteuksen evankeliumin luvut 24 ja 25 koskevat nimenomaan hänen paluutaan kuninkuudessaan. Luvun 24 alussa Jeesus kuvaa maailmantilanteen kehittymistä tulemuksensa alla.

Ensimmäiseksi Jeesus varoittaa seuraajiaan harhoista kirkon sisällä. Hänen mukaansa monet esiintyvät hänen nimellään sanoen: "'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monia". On ja tulee olemaan ihmisiä, jotka ottavat Kristuksen aseman, esiintyvät hänen sijaisinaan tai hänen erityisinä äänitorvinaan, jopa hänen ruumiillistuminaan. He haluavat hallita ihmisiä rahan tai vallan tähden vääristäen Jumalan sanan palvelemaan omia tarkoitusperiään tai sivuuttaen sen kokonaan. He saavat joukot seuraamaan itseään. Myöhemmin luvussa 24 Jeesus sanoo: "24. Vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja näet nousee. He tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. 25. Minä olen ennalta ilmoittanut tämän teille." Lopunajan kristillisyydessä tunnusteot ja ihmeet tulevat olemaan keskeisellä sijalla Kristuksen ja Raamatun sanan kustannuksella.

Jeesus jatkaa jakeissa 11-13: "11. Monia vääriä profeettoja nousee, ja he eksyttävät monia. 12. Laittomuuden päästessä valtaan useimpien rakkaus kylmenee. 13. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu." Laittomuudessa ei ole kysymys vain Jumalan lain hylkäämisestä tai sen vastustamisesta, vaan ihmisen kapinasta itseään Jumalaa ja hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta ja Pyhää Henkeä vastaan. Väärä oppi näkyy rakkaudettomuutena.

Toisena ennusmerkkinä Jeesuksen tulon läheisyydestä ovat sotien melskeet ja sanomat sodista, kolmantena nälkä ja luonnonmullistukset. "6. - - Varokaa, ettette pelästy", sanoo Jeesus. "Niin täytyy tapahtua, mutta loppu ei ole vielä käsillä. 7. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin paikoin on nälänhätää ja maanjäristyksiä. 8. Tämä kaikki on vasta synnytystuskien alkua." Kaikkea tätä on ollut aina, mutta kun eteemme levitetään yhä uusia tilastoja, luvut saavat meidät hämmentymään.

Neljäntenä Jeesus mainitsee kristittyjen vainot. "9. Teitä annetaan vaivaan, teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihaamiksi minun nimeni tähden. 10. Silloin monet luopuvat uskosta sekä kavaltavat ja vihaavat toisiaan." Monien käsissä on kulkenut kirjoja, joissa kerrotaan kristittyjen kärsimyksistä eri maissa Jeesuksen nimen tähden. Lopulta häneen uskovat joutuvat kaikkien kansojen vihaamiksi ja vainoamiksi. On hämmästyttävää, että Jeesus puhuu kaikista kansoista. Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön ja Raamattuun uskovia kristittyjä ei suvaita missään. Jotkut julistajat vakuuttavat, että Jeesus ottaa omansa sitä ennen pois maan päältä, mutta Jeesus ei sano niin, eivät apostolit eivätkä profeetat.

Viimeisenä Jeesus puhuu lähetystyön täyttymyksestä: "14. Tämä valtakunnan evankeliumi on saarnattava kaikkialla maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Sitten tulee loppu." Kerran kirkkaudessa on ihmisiä kaikista kansoista, sukukunnista ja kielistä ylistämässä Jumalaa ja hänen Poikaansa. Kun viimeinen kansa saa kuulla Jeesuksesta, hän tulee takaisin. Jeesusta odottava seurakunta on aina myös lähetystyötä tekevä seurakunta.

Tiistaina 23.11.04

Tavallisena päivänä

Jeesus tulee takaisin, mutta hänen tulemisensa aikaa ei tiedä kukaan. Se on tapahtuva äkisti ja odottamatta, hetkenä, jota kukaan ei arvaa. Jeesus itse sanoo: "36. Siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, ei myöskään Poika, vaan Isä yksin." Monia laskelmia on tehty, ja ne kaikki ovat osoittautuneet vääriksi. Harhaan johdetut ihmiset ovat pettyneet kerran toisensa jälkeen. On Jumalan pilkkaamista tehdä laskelmia asiasta, jonka Jeesus on sanonut olevan mahdotonta.

Jeesuksen paluu on yhtä odottamaton kuin salaman leimahdus myöhäissyksyn taivaalla. Kysymys ei kuitenkaan ole mistään paikallisesta salamoinnista, vaan ilmiöstä, jonka ihmiset näkevät eri puolilla maailmaa. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 24: "27. Sillä kuten salama leimahtaa idästä länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tuleminen." Hänen tulonsa tulee olemaan yhtä uskomaton ja yllättävä kuin vedenpaisumus Nooan aikaan. "37. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva", sanoo Jeesus. "38. Kuten ihmiset niinä päivinä ennen vedenpaisumusta söivät, joivat, naivat ja naittivat [tyttäriään] siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39. eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki - niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva." Elämä Nooan aikana soljui eteenpäin tavallista tahtiaan. Nooa oli 120 vuoden ajan varoittanut vedenpaisumuksesta rakentaessaan arkkiaan, mutta ihmiset olivat vain nauraneet hänelle. Niin tapahtuu myös Jeesuksen paluun lähestyessä. Raamattuun uskovat ihmiset varoittavat muita, mutta he puhuvat kuuroille korville ja saavat osakseen pilkkaa.

"40. Silloin on kaksi miestä pellolla. Toinen otetaan ylös ja toinen jätetään. 41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä. Toinen otetaan ylös ja toinen jätetään. 42. Valvokaa siis, koska ette tiedä, minä hetkenä Herranne tulee", sanoo Jeesus.

Sitten Jeesus kertoo neljä vertausta, jotka liittyvät hänen tulemiseensa. Ensimmäinen kuuluu: "43. Ymmärtäkää tämä: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi eikä sallisi murtautua taloonsa. 44. Olkaa siis tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee."

Jos joku saa tietää etukäteen, että hänen kotiinsa murtaudutaan, totta kai hän valvoo ja vartioi taloaan. Isäntä, joka tietää, mitä tuleman pitää ja kuitenkin hyväuskoisena nukkuu, on typerä. Hän ei usko vakavia varoituksia. Hän ajattelee, ettei sellaista voi kerta kaikkiaan tapahtua, ei ainakaan hänelle. Hän aliarvioi varoittajia. Herätessään hän huomaa menettäneensä kaiken. Hän katuu, ettei ottanut varoituksista vaarin, mutta se ei tuo mitään takaisin. Onneton mies!

Jeesus sanoo: "44. Olkaa siis tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee." Hän tulee hetkenä, jona emme odota hänen tulevan. Jopa ne, jotka uskovat hänen paluuseensa, hämmästyvät. Hekään eivät ole uskoneet, että hän tulee juuri silloin. Hän tulee Ihmisen Poikana, jonka paluun Jumala ilmoitti muun muassa Vanhan testamentin profeetta Danielille, joka kirjoittaa: "Minä näin yöllisessä näyssä, että taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan* kaltainen. Hän saapui Vanhaikäisen luo, ja hänet saatettiin tämän eteen. 14. Hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iäinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on häviämätön."

Jeesuksen kehotus "Olkaa valmiit" on kestomuodossa. Olkaa alituiseen valmiina ja odottakaa. Niin kuin pieni lapsi odottaa isää tai äitiä kotiin nenä ikkunaa vasten litistyneenä, niin innokkaasti Jeesus kehottaa odottamaan tulemistaan. Niin kuin rakastuneet ihmiset odottavat malttamattomina puhelimen tai ovikellon kilahdusta, lähenevää junaa tai auton torven törähdystä, kuullakseen rakkaansa äänen tai nähdäkseen hänen kasvonsa, niin Kristuksen seurakunnan tulee odottaa Herraansa.

Näin kerran unen, joka on merkinnyt minulle paljon. Salama leimahti halki taivaan, ja tajusin, että Jeesus tulee. Olin aina pelännyt sitä hetkeä sen mahdollisuuden tähden, ettei hän tuntisikaan minua. Unessa kuitenkin tajusin: nyt Jeesus tulee, ja aloin kiittää ja ylistää häntä. Hänen tulonsa synnytti sydämeeni uskomattoman ilon ja riemun. Herättyäni kiitin vielä pitkän aikaa. Niin ihanaa se oli. Ja kerran se tapahtuu.

Keskiviikkona 24.11.04

Työntekijän vastuu

Tämän aamun sanoma koskettaa erityisesti seurakuntien työntekijöitä, sekä palkallisia että vapaaehtoisia. Jeesus puhuu paluustaan takaisin maan päälle ja varoittaa ennen muuta sanansa julistajia ja opettajia. Hän esittää asiansa jälleen vertauksen muodossa.

Matteuksen evankeliumin luvun 24 lopussa Jeesus kertoo isännästä, joka lähtee matkalle. Isännällä hän tarkoittaa tietenkin itseään. Poissaolonsa ajaksi isäntä antaa eräälle palvelijoistaan erityisaseman muiden joukossa. Palvelijan tulee pitää huolta kaikesta talon väestä ja antaa heille ruokansa ajallaan. Ruokkimisesta Jeesus puhuu kestomuodossa. Palvelijan on siis uskollisesti ruokittava muuta palveluskuntaa päivästä toiseen.

Jeesus on omiensa joukosta nostanut esiin niitä, joiden tehtävänä on julistaa ja opettaa Jumalan sanaa ja ruokkia sanalla seurakuntaa. Työ vaatii pitkäjänteistä vaivannäköä ja uskollisuutta Jeesukselle ja sanalle. Se ei suinkaan ole aina helppoa. Julistajat joutuvat kokemaan monenlaisia sisäisiä ja ulkoisia paineita. Jeesus esittääkin meille vakavan kysymyksen: "45. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtävä palvelija, jonka hänen Herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallaan."

Isäntä luottaa palvelijaansa antaessaan hänelle näin merkittävän aseman ja tehtävän. Ei ole palvelijankaan kannalta vähäinen asia tulla asetetuksi tällaiseen vastuuseen. Se kannustaa häntä toimimaan uskollisesti ja luottamuksen arvoisesti isännän poissa ollessa. Ennen kuin Jeesus jatkaa, hän toteaa: "46. Autuas se palvelija, jonka hänen Herransa tullessaan tapaa näin tekemästä!"

Autuas merkitsee Jumalan hyväksymää ja siksi myös onnellista ihmistä. Palvelija on autuas, jos hänen Herransa palatessaan havaitsee hänet uskolliseksi tehtävässään. Hän tulee saamaan palkan. Jeesus vakuuttaa: "47. Minä sanon teille totuuden: hän asettaa tämän kaiken omaisuutensa hoitajaksi." Jeesus antaa tässä valtavan lupauksen uskollisille palvelijoilleen. Se on niin ihmeellinen, ettemme voi sitä tässä elämässä käsittää. Hän sanoo kuitenkin totuuden. Hän ei varoita tai lupaa mitään kevyesti.

Entä, jos palvelija alkaa ajatella, että isännän tulo viipyy? Sananjulistajasta Jeesuksen paluu alkaa ehkä tuntua epätodelliselta tai unohtuu kokonaan. Se on oire siitä, mitä on tapahtunut hänen sisimmässään. Sydämen usko Jeesukseen on katoamassa tai se puuttuu jo kokonaan. Jäljellä on vain joukko ulkonaisia muotoja. Siellä, missä on elävää uskoa, on aina myös aitoa Jeesuksen paluun odotusta.

Jeesus sanoo: "48. Mutta jos palvelija on kelvoton, hän ajattelee: 'Herrani tulo viipyy', 49. ja rupeaa lyömään toisia palvelijoita sekä syö ja juo juoppojen kanssa." Palvelija sai osakseen Herransa luottamuksen ja lupasi palvella häntä uskollisesti. Hän osoittautuu kuitenkin kelvottomaksi. Hän on ollut vain teeskentelijä tai hänestä on monien paineiden alla tullut luopio. Se, mitä hän todellisesti on, tulee nyt ilmi. Hän haluaa hallita muita. Siksi hän on valmis lyömään niitä, jotka eivät puhu ja toimi hänen mielensä mukaan. Kyllä me tiedämme, mitä se on käytännössä. Huolimatta hurskaasta ulkokuoresta Jumalan valtakunnan työntekijät saattavat puhua pahaa toisista, juonia toisten selän takana, käyttää kyynärpäätaktiikkaa päästäkseen parempiin paikkoihin, tuhota jonkun maineen ja uran, terveyden ja jopa yksityiselämänkin. Jotkut antavat vallan nautinnonhaluilleen välittämättä saamastaan tehtävästä. Jeesuksen paluu tuntuu uskomattomalta, tilinteon päivä epätodelliselta.

Mitä tapahtuu? "50. Sen palvelijan Herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa 51. ja hakkaa hänet kappaleiksi, määräten hänelle saman osan kuin teeskentelijöille. Siellä itketään ja kiristellään hampaita."

Jeesuksen puhe on vakavaa. Hän puhuu palvelijoistaan ja kadotuksesta samaan hengenvetoon. Kuka meistä uskoo, että juuri minulle voi käydä niin? Me vain lyömme kanssapalvelijoitamme ja noudatamme himojamme ajattelematta, että Jeesus todella tulee ja antaa kullekin oikeuden mukaan. Nyt on kuitenkin vielä armon aika. Vielä saa huutaa Herran puoleen ja pyytää armahdusta koko syntiseen elämäänsä ja puhdistusta syntiseen sydämeensä. Jeesuksen työ Golgatalla on vielä voimassa. Vielä sanotaan: "Katsokaa: Jumalan Karitsa!"

Torstaina 25.11.04

Kolme yllätystä

Jeesus tulee sanansa mukaan takaisin maan päälle uskoimmepa sitä tai emme. Monesti hän puhuu siitä vertauksin, jotta se piirtyisi selvänä mieleemme. On kysymys todellisuudesta, joka jokaisen tulee ottaa huomioon. Jeesuksen paluuta varten on myös valmistauduttava jo nyt riippumatta siitä, olemmeko hänen tullessaan elossa vai jo siirtyneet rajan taakse. Hänen paluunsa tulee koskettamaan kaikkia, sekä eläviä että kuolleita.

Tänä aamuna meillä on esillä vertaus kymmenestä morsiusneidosta, joista kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Silloisen häätavan mukaan morsiusneitojen oli määrä tietyssä paikassa odottaa sulhasta, joka tuli seurueineen noutamaan morsianta tämän kotoa. Kymmenen morsiusneitoa edustavat Kristuksen tuloa odottavaa seurakuntaa kaikkina aikoina. Kymmenen on täydellisyyden luku.

Silloisiin juhlamenoihin kuului, että sulhasen saapumisen tarkkaa aikaa ei ilmoitettu etukäteen. Niinpä morsiusneitojen oli valmistauduttava odottamaan. Koska sulhasen tulo saattoi tapahtua vasta pimeällä, oli tarpeen ottaa lamput mukaan. Viittä morsiusneitoa Jeesus sanoo jo vertauksensa alussa tyhmiksi, koska heillä oli kyllä lamput, mutta ei öljyastioita. Kuitenkin he kuvittelivat olevansa valmiita sulhasen saapuessa.

Öljy on Raamatussa Pyhän Hengen vertauskuva. Roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa sanotaan: "Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa". Pyhä Henki asuu vain niissä, jotka elävät syntien anteeksiannossa, Jumalan armon ja rakkauden osallisuudessa. Morsiusneito lamppuineen ilman öljyä on kristitty, joka noudattaa ulkonaisia kristillisiä muotoja ja tapoja, mutta jonka sydämessä ei ole todellista hengellistä elämää.

Vertauksessa sulhasen tulo viipyi ja lopulta morsiusneidot vaipuivat uneen. "6. Yösydännä kuului huuto: 'Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan'. 7. Silloin kaikki nämä morsiusneidot nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. 8. Tyhmät sanoivat ymmärtäville: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'. 9. Ymmärtävät vastasivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne'. 10. Heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin."

Eräänä hetkenä Jeesus tulee ja vie hääjuhliinsa ne, jotka ovat valmiit. Häähuoneen ovi suljetaan, eikä sitä enää avata. Kun tyhmät morsiusneidot vihdoin ovat saaneet öljyä lamppuihinsa ja huutavat häähuoneen ovella: "Herra, Herra, avaa meille!", he saavat vastauksen: "Totisesti, minä en tunne teitä".

Vertauksen tyhmät morsiusneidot kohtasivat kolme kauheaa yllätystä:

Ensimmäinen yllätys oli havaita, ettei heillä ollut öljyä, eikä sitä voinut saada tai lainata keneltäkään toiselta. He luulivat, että kaikki oli kunnossa, mutta he elivät väärässä varmuudessa. Toinen yllätys oli jäädä suljetun oven taakse. He tulivat liian myöhään saatuaan vihdoin lamppunsa palamaan. Oli oli ja pysyi kiinni. Vaikka he kuinka huusivat oven takana, sitä ei enää avattu. Ulkopuolelle jääminen oli lopullista. Kolmas yllätys oli kuulla sulhasen sanat: "Totisesti, minä en tunne teitä."

Tämän aamun vertaus haastaa jokaisen kysymään itseltään: "Kumpaan joukkoon minä kuulun? Elänkö todellisessa Jumalan lapseudessa vai luulenko vain? Avautuvatko minulle kerran taivaan portit vai jäänkö ulkopuolelle? Tunteeko Jeesus minut omakseen, vai kuulenko kohtalokkaat sanat: 'Totisesti, minä en tunne sinua'?"

Raamattu vakuuttaa, että Herra tuntee omansa (2. Tm. 2:19). Hän tuntee ne, jotka ovat tulleet synteineen hänen armahdettavikseen. Hän on puhdistanut ja uudistanut heidät. He ovat seuranneet ja palvelleet häntä ja he myös odottavat hänen tuloaan.

Jeesus lopettaa vertauksensa sanoihin: "13. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä." Hän sanoo meille tänä aamuna: "Valvokaa. Olkaa valmiit".

Vielä Jumala tarjoaa meille armoaan. Hän tahtoo antaa sinullekin kaikki sinun syntisi anteeksi ja ottaa sinut omiensa joukkoon.

Johannes kirjoittaa Ilmestyskirjan luvussa 19: "9. Enkeli sanoi minulle: 'Kirjoita: Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle.' Ja hän jatkoi: 'Nämä ovat tosia Jumalan sanoja.'" (KR -92)

Perjantaina 26.11.04

Uskolliset palkitaan

Tänä aamuna Herra puhuu kaikille niille, jotka ovat tulleet tuntemaan hänet henkilökohtaisena Vapahtajanaan ja tahtovat palvella häntä. Jeesus kertoo nimittäin Matteuksen evankeliumin luvussa 25 vertauksen "miehestä, joka matkustaessaan muille maille kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa." Miehellä Jeesus tarkoittaa itseään. Hän on poissa pitkän aikaa, mutta palaa takaisin. Ennen lähtöään hän on antanut palvelijoilleen suuren vastuun. Hän on uskonut heille kaiken omaisuutensa hoitamisen.

Vertauksen mukaan Jeesus on antanut "15. Yhdelle - - viisi talenttia*, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan." Mitä talentit ovat? Ne ovat tehtäviä, jotka Jeesus on osoittanut meille kullekin henkilökohtaisesti. Meidät on kutsuttu tekemään työtä Jeesuksen puolesta täällä maan päällä (2. Kr. 5:20). Hän on mitoittanut tehtävämme kykyjemme mukaan. Raamatun mukaan "10. Me olemme näet hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme."(Ef. 2.)

Jeesus jatkaa: "16. Viisi talenttia saanut meni kohta ja asioi niillä, voittaen toiset viisi talenttia. 17. Samoin kaksi talenttia saanut voitti toiset kaksi. 18. Yhden talentin saanut taas meni ja kaivoi maahan kuopan, johon kätki herransa rahan."

Viisi ja kaksi talenttia saaneet täyttivät uskollisesti ne tehtävät, jotka he olivat saaneet. Kolmas tahtoi saada kaikki edut Herransa palveluksessa, mutta ei kantaa vastuuta mistään. Hän oli niin kuin ne ihmiset, jotka tahtovat kyllä saada taivaan, mutta eivät nähdä vaivaa Kristuksen ja evankeliumin tähden. Miehen talentti oli kaivettuna maahan ja palautettavissa aikanaan hänen herralleen. Näin hän saattoi elää niin kuin muut ihmiset, ne, joille ei ollut annettu mitään talenttia.

"19. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijoiden herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssaan. 20. Viisi talenttia saanut tuli ja toi toiset viisi talenttia ja sanoi: 'Herra, viisi talenttia sinä minulle uskoit. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset viisi talenttia'."

Aikanaan Jeesus palaa takaisin maan päälle. Odottaminen testaa uskollisuutemme ja antaa myös talenttinsa maahan kaivaneille mahdollisuuden katumiseen ja asiaintilan korjaamiseen. Jeesuksen saapuessa tulee tilinteon hetki. Ensimmäinen palvelija tuo Herransa eteen myös ne viisi talenttia, jotka hän on hankkinut, ei kerskaten, vaan aivan kuin hämmästyen: "Viisi talenttia!" Ilman Herraltaan saamiaan viittä talenttia hänellä ei olisi tuotavana toista viittä. Kiitos kuuluu Herralle. Palvelija on saanut kokea todeksi Raamatun sanan "teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa".

Sitten Jeesus jatkaa: "21. Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon'." "Hyvä on, "Hienoa!" "Erinomaista!" "Uskollinen palvelija." "Paljon haltijaksi." "Herrasi iloon!" Samat sanat sai kahdella talentilla asioinut palvelija. Kumpikin sai kiitoksen uskollisuudestaan ja palkan, josta he eivät olleet osanneet edes uneksia. Uskollisen palvelijan palkka tulee olemaan enemmän kuin mihin mielikuvituksemme milloinkaan täällä maan päällä yltää.

Sitten tulee sen palvelijan vuoro, joka oli kaivanut talenttinsa maahan. Mitä hänellä on sanottavaa: "Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, mihin et ole siementä sirotellut. 25. Peloissani minä menin ja kätkin talenttisi maahan. Tässä on omasi." Palvelija sanoo hyvää isäntäänsä kovaksi ja ankaraksi. Mekin saatamme ajatella niin. Voimme jopa onnitella itseämme maahan kaivetun talenttimme tähden, sillä vetäytymällä vastuusta emme tee virheitäkään. Epäonnistumiset ja tappiot eivät paina sen mieltä, joka ei tee mitään. Usein kuitenkin peittelemme tällä tavalla laiskuuttamme ja velttouttamme. Rakastamme elämän mukavuutta enemmän kuin Jeesuksen palvelemista.

Raamattu kuitenkin toteaa, että usko ilman tekoja on kuollut. Se, joka kaivaa talenttinsa maahan, on jo sisäisesti kuollut. Mikä on Herran tuomio? "Sinä kelvoton ja laiska palvelija!" sanoo Herra. "28. Ottakaa sen tähden talentti häneltä pois ja antakaa sille, jolla on kymmenen talenttia. 29. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin. Jolla taas ei ole, häneltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. 30. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hampaiden kiristely'." Tämän palvelijan kohtalo on sama kuin jumalattomien ja teeskentelijöiden. Hänellä on se nimi, että hän elää, mutta hän on kuollut. Hänen tehtävänsä ja vastuunsa annetaan niille, jotka ovat osoittautuneet uskollisiksi.

Jeesus puhuu tänä aamuna meille. Missä meidän talenttimme ovat?

Takaisin