ILMESTYSKIRJA JA TÄMÄN PÄIVÄN MAAILMA:

Luento 1
Luento 2
Luento 3
Luento 4
Luento 5
Luento 6
Luento 7

 

ILMESTYSKIRJA JA TÄMÄN PÄIVÄN MAAILMA
Luento 1

Johdanto

 • Kirjoittaja on apostoli Johannes, joka sai profeetallisen ilmoituksen näkyineen ollessaan karkotettuna Patmoksen saarelle keisari Domitianuksen (81-96 jKr.) vainotessa kristittyjä. "Minä, veljenne Johannes, joka kanssanne olen Jeesuksessa osallinen ahdistukseen, valtakuntaan ja kärsivällisyyteen, olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saarella, jonka nimi on Patmos." (1:9). Johannes oli Efesoksen piispa, jonka kaitsenta-alueeseen kuuluivat monet Vähän-Aasian seurakunnat.

 • Johanneksen ilmestys edustaa Raamatussa ns. apokalyptista kirjallisuutta (apokálypsis merkitsee paljastamista, ilmestystä).

 • Ilmestyskirjan 'kivijalka' on Danielin kirja Vanhassa testamentissa, mutta siinä on runsaasti yhteyksiä myös esim. Hesekielin ja Sakarjan sanomaan.

 • Ennen muuta kirjalla on yhteys Jeesuksen eskatologiseen, viimeisiä tapahtumia koskevaan puheeseen (Matt.24, Mark.13 ja Luuk.21).

 • Sillä on yhtymäkohtia myös Paavalin kirjeisiin (esim. 1.Tess.4, 2.Tess.2, 2.Tim.3).

 • Johannes sai sanoman seitsemälle Vähän-Aasian seurakunnalle. Ne sisältävät nuhtelua ja varoitusta, tunnustusta ja rohkaisua.

 • Ilmestyskirja on kuitenkin pääosaltaan profeetallinen ilmoitus näkyineen Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen tulemuksestaan. Siksi kirjaa sanotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestykseksi. "Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Hän antoi sen tiedoksi palvelijalleen Johannekselle lähettämänsä enkelin välityksellä. Hän esittää siinä Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken näkemänsä." (1:1-2.)

 • Jeesuksen tulemus mainitaan Uudessa testamentissa 318 kertaa.

 • Ilmestyskirjan tarkoituksena on valmistaa seurakunta ottamaan vastaan Jeesus, kun hän tulee toisen kerran.

 

Ilmestyskirjan kuvakieli

 • Ilmestyskirja käyttää paljon kuvia ja merkkejä, jotka on selitettävissä joko vertauskuvallisesti tai todellisina historiallisina tapahtumina. Osaan kirja antaa itse selityksen (esim. 1:20, 4:5; 5:6, 12:9), osaan selitys löytyy Vanhan testamentin pohjalta. Esimerkiksi sarvi kuvaa voimaa, silmät kaikkitietävyyttä ja suitsutus rukouksia. Lukusymboliikasta voi mainita luvun kolme Jumalan lukuna, neljä maailman, seitsemän täydellisyyden ja kaksitoista Israelin ja seurakunnan lukuna.

 • Johannes kirjoitti vainon aikana. Siksi hänen oli käytettävä kieltä, jonka seurakunta ymmärsi, mutta muut eivät, esim. puhe valkoisista vaatteista ja Karitsan verestä.

 • Kirjoittamista vaikeutti myös se, ettei Johanneksella ollut käypiä sanoja ilmaisemaan sitä, minkä hän näki. Siksi hän etsii meidän todellisuudestamme sopivia vastineita ja käyttää ilmaisua: niin kuin… niin kuin…

 

Ilmestyskirjan tulkinta

 • Eskatologisen tulkinnan mukaan Ilmestyskirjan luvut 4-22 ovat profetiaa lopun ajasta.

 • Aikahistoriallinen tulkinta tuli vallitsevaksi 1600 -luvulta lähtien. Sen mukaan kirja koskee vain Johanneksen omaa aikaa.

 • Ilmestyskirjaa on selitetty myös niin, että sen tarkoituksena on yksinomaan rohkaista kaikkien aikojen kärsiviä ja vainottuja kristittyjä.

 • Jotkut ovat sitä mieltä, että kirja kuvaa kristillisen kirkon vaiheita alusta loppuun asti.

 

Ilmestyskirjan sisältö

 1. Mitä olet nähnyt 
 2. Mitä nyt on
 3. Mitä tämän jälkeen on tapahtuva
 • Näky taivaasta (4-5)
 • Seitsemän sinettiä (6) 
 • Väliluku taivaasta (7)

 • Seitsemän pasuunaa (8-11) 

 • Väliluku pelastushistoriasta (12)

 • Antikristuksen aika (13)

 • Seurakunta antikristuksen aikana (14) 

 • Väliluku taivaasta (15)

 • Seitsemän vihan maljaa (16-17)

 • Antikristuksen valtakunnan tuho (18)

 • Karitsan häät, Harmagedonin taistelu (19)

 • Tuhatvuotinen valtakunta (20)

 • Uudet taivaat ja uusi maa (21-22) 

 

Luku 1
Luvut 2-3
Luvut 4-22


(Ensimmäisen osan loppu 6:17)

(Toisen osan loppu 11:19)


(Kolmannen osan loppu 14:12)

(Neljännen osan loppu 22:21)


Ilmestyskirjassa lopun ajan tapahtumat toistuvat neljään kertaan näkökulman aina muuttuessa ja laajentuessa. Tapahtumien runko on sama kuin Jeesuksen lopunajan puheessa, Matt.24.

"Kristikunta voi Ilmestyskirjan avulla valmistautua kohtaamaan lopun aikaa. Kirjan tarkoituksena on kehottaa Kristuksen seurakuntaa valvomiseen, kestävyyteen ja voitonvarmuuteen siinä ankarassa taistelussa, jota sen on käytävä Jumalalle vihamielistä maailmaa vastaan. Sen salaisuudet avautuvat Herran seurakunnalle sitä mukaa kuin se niitä tarvitsee." (Wirén, Kun hän avasi kirjan)

"Autuas se, joka tämän profetian sanat lukee, ja autuaita ne, jotka sen kuulevat ja ottavat vaarin siihen kirjoitetusta, sillä aika on lähellä." (1:3).

 


Luku 1

Johdanto

Alkusanat 1-3
Tervehdys Vähän Aasian seurakunnille 4-5a
Ylistys Jumalalle 5b-6
Jeesus palaa takaisin maan päälle 7-8
Johannes näkee Jeesuksen kirkkaudessaan 9-20

 


Luvut 2 ja 3

Kirjeet seitsemälle seurakunnalle

1. Sanoma Efesoksen seurakunnalle 2:1-7

 • 50 -luvulla Ap.t 19-20
  60 -luvulla Paavalin kirje efesolaisille
  60 -luvulla Kirjeet Timoteukselle
  90 -luvulla Ilmestyskirjan sanoma seurakunnalle

 • Paavalin lähetystyön ansiosta Efesosta tuli tärkeä kristillinen keskus, josta evankeliumi levisi ympäri Vähää-Aasiaa. Siellä Paavali piti kaksi vuotta raamattukoulua. Kaupunki oli kuuluisa suuresta Artemis-Dianan temppelistä (60x125m) ja taikuudesta. Sen rauniot on kaivettu esiin ja ovat turistien nähtävissä.

 • Efeso oli vahva seurakunta, jossa oli paljon toimintaa. Siellä oltiin valmiita kärsimään Jeesuksen nimen tähden ja vaalittiin oikeaa oppia. Pinnan alla oli kuitenkin syvä ongelma. Jumala sanoi seurakunnalle: "Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, nöyrry parannukseen ja tee ensimmäisiä tekoja. Ellet, minä tulen sinun luoksesi ja työnnän lamppusi pois paikaltaan, ellet tee parannusta." Parannus merkitsee syntiensä katumista ja evankeliumin uskomista. Aito parannus näkyy myös elämässä tavalla tai toisella.

 • Nikolaiitat, joita ei suvaittu Efesossa, edustivat löyhää moraalia, 2:6,14,15. Heihin viitataan mahdollisesti myös 2.Piet.2:1-3 ja Juuda 4.2. Sanoma Smyrnan seurakunnalle 2:8-11

 • Smyrnan päällä sijaitsee nykyinen Izmirin kaupunki.

 • Smyrnassa oli suuri juutalaisyhteisö, joka pilkkasi kristittyjä. Juutalaiset olivat ylpeitä omasta syntyperästään ja uskostaan, mutta Jumala sanoi heitä "Saatanan synagogaksi". Jumala vahvisti seurakunnan uskoa Jeesukseen: "Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja nousi kuolleista."

 • Seurakunta oli köyhä ja ahdistettu. Se koki vuodesta 62 jKr. kymmenen vainoaaltoa. Jumala rohkaisi marttyyriseurakuntaa: "Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun."

 • Smyrna ei saanut yhtään moitteen sanaa.3. Sanoma Pergamon seurakunnalle 2:12-17

 • Pergaman rauniot ovat säilyneet lähellä nykyistä Bergamaa.

 • Pergamon nimi on tullut kuuluisaksi pergamentti-kirjoitusmateriaalista. Kaupunki saattoi ylpeillä 200 000 kirjakäärön kirjastollaan.

 • Keskellä Pergamoa oli suuri Zeuksen temppeli, "Saatanan valtaistuin". Jumala rohkaisi seurakuntaa sanomalla: "Minä tiedän, missä sinä asut."

 • Vainottuinakaan kristityt eivät kieltäneet uskoaan Jeesukseen.

 • Seurakunnassa oli kuitenkin myös Bileamin opin seuraajia (4.Moos.25) ja nikolaiittojen kannattajia. Taustana oli ilmeisesti pyrkimys suvaitsevaisuuteen ja avoimuuteen ehkä oman elinkeinonsa edistämiseksi. Kiusaus kompromisseihin oli suuri.

 • Jumala sanoi: "Näin sanoo hän, jolla on kaksiteräinen terävä miekka." Miekka on Jumalan sana (Hepr.4:12, Ef.6:17)."Tee siis parannus. Mutta jos et sitä tee, minä tulen pian sinun luoksesi ja sodin heitä vastaan suuni miekalla."4. Sanoma Tyatiran seurakunnalle 2:19-29

 • Tyatira, nykyinen Akhissar, oli erityisesti värjärien kaupunki. Sieltä myös Lyydia, purppurakankaiden myyjä (Ap.t.16:14), oli kotoisin. Tyatira saa aluksi Herralta kiitosta teoistaan ja rakkaudestaan, uskostaan, palvelutyöstään ja kärsivällisyydestään, sitten nuhdetta hurmahenkisyydestä.

 • Seurakuntaa oli eksyttämässä Iisebel -niminen naisprofeetta, jota suvaittiin seurakunnassa. Hänen profetiansa kiehtoivat kristittyjä, ja Jumalan sana jäi taka-alalle (mikä on hurmahenkisyyden tuntomerkki). Hän vietteli sanomillaan kristittyjä "saatanan syvyyksiin", sellaisiin kokeiluihin ja elämäntapoihin, jotka ovat vastoin Jumalan tahtoa, joka on ilmoitettu Raamatussa. Jumala maksaa luopioille heidän tekojensa mukaan.5. Sanoma Sardeksen seurakunnalle 3:1-6

 • Sardes, nykyinen Sarti-kylä, tunnetaan upporikkaan Kroisoksen kotikaupunkina.

 • Kaupungin pääelinkeinona oli vaatetusteollisuus.

 • Sardes oli ulkonaisesti hyvin toimiva seurakunta, joka oli kuitenkin hengellisesti kuollut. "Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on nimi, että elät, mutta olet kuollut…Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ota siitä vaari ja tee parannus. Ellet valvo, minä tulen kuin varas, etkä tiedä, millä hetkellä minä sinut yllätän."

 • Seurakunnassa oli "muutamia harvoja", jotka "eivät olleet tahranneet vaatteitaan".6. Sanoma Filadelfian seurakunnalle 3:7-13

 • Filadelfia, nykyinen Alasehir, on ollut monien maanjäristysten koettelema kaupunki.

 • Filadelfia -nimi merkitsee veljesrakkautta.

 • Seurakunta itsessään oli heikko, mutta sen vahvuutena oli pysyminen Jumalan sanassa. "Tosin sinun voimasi on vähäinen, mutta sinä olet ottanut sanastani vaarin etkä ole kieltänyt nimeäni."

 • Se antoi todistuksensa myös juutalaisille, joista joitakin kääntyi kristityiksi.

 • Jumala antoi seurakunnalle lupauksen: "Koska sinä olet noudattanut minun kestävyyteen kutsuvaa sanaani, minäkin pidän sinusta huolen ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, mikä on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan siinä asuvia." Filadelfian seurakunta ainoana seitsemästä säilyi yhtäjaksoisesti 1920 -luvulle asti.

 • "Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi." Elävä seurakunta odottaa aina Jeesuksen paluuta.7. Sanoma Laodikean seurakunnalle 3:14-22

 • Laodikea, jonka lähellä on nykyisin Eskihissarin kylä, sai nimensä Antiokus II:n (n. 200 eKr.) vaimon, Laodikean, mukaan.

 • Seurakunta sai voimakkaimmat nuhteet penseydestään: "Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava. Jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, minä oksennan sinut suustani ulos."

 • Seurakunnassa oli sen oman arvion mukaan kaikki hyvin: "Sinähän sanot: Minä olen rikas, olen rikastunut enkä mitään tarvitse." Se ei nähnyt todellista hengellistä tilaansa: "Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja, köyhä, sokea ja ryysyihin puettu." "Ahkeroi siis ja tee parannus."

 • Penseitäkin kristittyjä Jumala vielä vetää yhteyteensä: "Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä käyn hänen luokseen sisälle ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani."Mitä voittajille luvataan

"Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa." "Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita." "Minä annan voittajalle salattua mannaa ja valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tunne kukaan muu kuin sen saaja." "Sille, joka voittaa ja loppuun asti suorittaa minun antamiani tehtäviä, minä annan vallan hallita kansoja." "Joka voittaa, hänet näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä." "Minä teen voittajasta pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta Jumalani luota, ja oman uuden nimeni." "Minä annan voittajan istua kanssani valtaistuimellani, kuten minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimelleen."

 

 

 

 

 

 

ILMESTYSKIRJA JA TÄMÄN PÄIVÄN MAAILMA
Luento 2

 

Näky taivaasta (luvut 4 ja 5)

Jeesus näytti Johannekselle välähdyksen taivaasta. Johannes oli "Hengessä", ekstaattisessa tilassa (4:1-2).

 • Johannes näki valtaistuimen, jota ympäröi "kuin sateenkaari, näöltään kuin smaragdi"(2-3).

 • Valtaistuimella oli istuja, joka oli "näöltään kuin jaspis ja sardion" (3).

 • Johannes näki Jumalan sateenkaaren värien keskellä. Sateenkaari 1) kätkee Jumalan ja 2) muistuttaa Jumalan liitosta (1.Moos.9:13).

 • "Valtaistuimesta lähti salamoita, ääniä ja ukkosen jylinää. Sen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat Jumalan seitsemän Henkeä" (5). Seitsemän on täydellisyyden luku

 • "Valtaistuimen edessä oli ikään kuin lasinen meri, kristallin näköinen" (6).

 • Valtaistuimen ympärillä oli 24 vanhinta valtaistuimillaan, valkeissa vaatteissa ja kultaiset kruunut päässään (4). He edustavat Israelin 12 heimoa ja 12 apostolia.

 • "Lasisella" merellä ja sen ympärillä oli "neljä olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä", leijonan, härän, ihmisen ja kotkan näköiset. Heillä oli "kullakin kuusi siipeä ja he olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä" (6-9). He ylistivät Jumalaa "lakkaamatta yötä päivää: 'Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka on tuleva'" (8).

 • Silloin "ne 24 vanhinta lankeavat valtaistuimella istuvan eteen ja kumartaen palvovat Häntä, joka elää aina ja iäti. He heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen: 'Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdostasi kaikki on olemassa ja on luotu.'" (9-11; 11:15-18; 19:4.)


 • Valtaistuimella istujan kädessä oli kirjakäärö, joka oli suljettu seitsemällä sinetillä. Se oli täyteen kirjoitettu (5:1).

 • Kysymys oli Jumalan "testamentista", joka koski tulevaa aikaa, mutta oli vielä sinetein suljettu.

 • Vain Kristus voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä (2-5). Häntä sanotaan Vanhan testamentin profetioiden mukaan Leijonaksi Juudan heimosta ja Daavidin juurivesaksi (1.Moos.49:9; Jes.11:1). Hän "on voittanut" kuolemallaan ja ylösnousemisellaan.

 • "8. Kun hän oli ottanut kirjan, ne neljä olentoa ja 24 vanhinta lankesivat Karitsan eteen. Heillä oli kullakin kitara ja kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukouksia." (Vrt. 8:3-5.)

 • Jeesusta sanotaan Teurastetuksi Karitsaksi (6-14; Jes.53:7). "6. Minä näin, että valtaistuimen, niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, kuin teurastettu. Hänellä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat Jumalan seitsemän Henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan." Sarvet ovat Vanhassa testamentissa voiman vertauskuva (Psal.75:3-6; Sak.1:18-19). Silmät kuvaavat Jumalaa kaikkinäkevänä (Sak.4:10).

 • Olennot, vanhimmat ja valtava enkelien joukko veisasivat uutta virttä, ylistystä Teurastetulle Karitsalle (8-12). "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Sinä olet verelläsi ostanut meidät Jumalalle kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista ja heimoista. Sinä olet tehnyt heidät Jumalallemme [armon]valtakunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä." Siihen yhtyivät myös kaikki luodut (13).

 Seitsemän sinettiä (luku 6)

Sinettien avaaminen merkitsee Jumalan tuomioiden toteutumista ("Jos ette sittenkään kuule minua, niin minä vielä kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden" 3.Moos.26:18,21,24,28).
Jeesus puhuu samoista asioista Matt.24 ja Luuk.21.

 

Sinetti (1-2)

Valkoinen hevonen ratsastajineen

Kaksi selitysmallia:

 • Valkoinen hevonen merkitsee eksytystä (Matt.24:4-5,23-26) tai

 • evankeliumin voittokulkua (Mark.13:10; Ilm.19:11-16)

Yleensä valkoinen on voiton ja puhtauden väri. Johannes puhuu kuitenkin tuomioista. Jeesus aloittaa lopun aikoja koskevan puheensa varoittamalla eksytyksistä (Matt.24).


Sinetti (3-4)

Tulipunainen hevonen ratsastajineen

Merkitsee sotia (Matt.24:6-7)


Sinetti (5-6)

Musta hevonen ratsastajineen

Merkitsee nälänhätää (Matt.24:7)

 • Koiniks-mitta oli miehen päiväannos.

 • Denari oli miehen päiväpalkka.

 • Ruoka-ainepula ja raju inflaatio kaikkialla, joka vaikuttaa erityisesti köyhään väkeen.

 • Öljy ja viini eivät kuulu välttämättömyystarvikkeisiin.

 • Jeesus varoittaa: "Olkaa varuillanne, etteivät juopottelu, päihtymys tai elatuksen murheet turruta sydämiänne, niin että se päivä yllättää teidät niin kuin ansa. Sillä se tulee kaikille maan päällä asuville. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa selvitä kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä." (Luuk.21:34.)


Sinetti (7-8)

Vihertävänharmaa hevonen ratsastajineen

Merkitsee kuolemaa

 • miekalla: sodat, väkivalta, terrorismi…

 • nälällä: maapallon väestö kasvaa, viljeltävän maan pinta-ala vähenee…

 • rutolla: saasteiden vaikutus, otsonikato, lääkkeiden väärinkäyttö, lääkkeille resistenttien bakteerikantojen lisääntyminen, aids, päihteet, huumeet, biologinen ja kemiallinen sodankäynti…

 • pedot


Sinetti (9-11)

Marttyyrit

Merkitsee kristittyjen vainoa (Matt.24:9-13)

 • "Jumalan sanan tähden ja heillä olleen todistuksen tähden."

 • "Jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus" (Ilm.12:17).


Sinetti (12-17)

Vihan päivä - Jeesuksen paluu maan päälle

(Hes.38:19-23; Jooel 2:11, 3:4; Jes.2:10, 34:4; Hoos.10:8)


Sinetti (luku 8)

Sisältää 7 pasuunaa

 

 

Pelastuneiden joukko (luku 7)

Väliluku ennen seitsemännen sinetin murtamista

 • Jumala merkitsee omansa (1-8)

 • 144000 merkittyä

 • Tarkoittaa vertauskuvallisesti koko Jumalan seurakuntaa.

 • Perusteluja
  - Tekstissä puhutaan Jumalan palvelijoista (3)
  - He tulevat "kaikista kansakunnista, heimoista, kansoista ja kielistä" (9)
  - Kaikilla ihmisillä, jotka kuuluvat Jumalalle, on sinetti otsassaan (9:4; 22:4)
  - Kuvaa perille päässyttä Jumalan kansaa (14:1-5)

 • Jumalan ajatuksissa luku on tarkoin määrätty, meille se on ilmoitettu vertauskuvallisesti.

 • Toisen tulkinnan mukaan kysymyksessä ovat maan päällä olevat Israelin sukukunnat (1.Moos.49)
  - Juuda mainittu ensimmäisenä
  - Manasse mainittu erikseen (Joosefin poika)
  - Daan puuttuu. Siksi on oletettu, että antikristus tulee Daanin sukukunnasta (näin esim. kirkkoisä Irenaeus).Kaikkien kansojen pelastetut (9-17)

"9. Tämän jälkeen minä näin kaikista kansakunnista, heimoista, kansoista ja kielistä olevan suuren joukon, jota kukaan ei kyennyt laskemaan. He seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin viittoihin, ja heillä oli palmunoksat käsissään. 10. He huusivat kovalla äänellä: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta." 11. Kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä. He heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen palvoivat Jumalaa 12. sanoen: "Aamen! Ylistys, kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iäti! Aamen!" 13. Yksi vanhimmista kysyi minulta: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin viittoihin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" 14. Minä vastasin: "Herrani, sinä sen tiedät." Hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. 15. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja valtaistuimella istuva levittää telttansa heidän ylleen. 16. Heille ei enää tule nälkä eikä jano, aurinko ei polta heitä eikä mikään helle. 17. Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, kaitsee heitä ja johdattaa heidät elämän vesien lähteille, ja Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään."

 

 

 

 

 

ILMESTYSKIRJA JA TÄMÄN PÄIVÄN MAAILMA
Luento 3

 

Seitsemän pasuunaa (luvut 8-11)

Luvussa kuusi kuvattiin seitsemää sinettiä, joista kuusi avattiin. Luvussa kahdeksan avataan seitsemäs sinetti, joka sisältää seitsemän pasuunaa (torvea).

 


Luku 8

Jumalan vastaus seurakunnan rukouksiin

"1. Kun Karitsa avasi seitsemännen sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin puoli tuntia. 2. Minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasuunaa."

 • Nämä enkelit ovat erityisasemassa, koska heidän paikkansa on Jumalan edessä.

 • Jumala vastaa seurakuntansa rukoukseen: "Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa." Rukoukset kantaa Jumalan eteen "vielä eräs muu enkeli". "Hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantaviksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka on valtaistuimen edessä. 4. Suitsutuksen savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen." (Vrt. 3.Moos.16:12-13.)

 • Sitten "ukkonen jylisi, salamoita leimahteli ja maa järähteli" (samoin 11:19 pasuunoiden jälkeen ja 16:18 maljojen jälkeen).

 • Jumalan vastaus seurakuntansa rukouksiin on maailman tuomio (Vrt. Hab.1).

 • Jokaiseen pasuunan puhallukseen liittyy vitsaus. Neljä ensimmäistä ovat samanlaisia kuin aikanaan Egyptissä (2.Moos.7-11).

 • Pasuunan ääni mainitaan muissakin yhteyksissä, mm. silloin, kun Jumala antoi käskynsä Siinailla (2.Moos.19:14-20). Pasuunan puhallus ilmoittaa myös "Herran päivän" tulon (Jooel 2:1; Matt.24:31; 1.Tess.4:16; 1.Kor.15:52).

 

1. pasuuna

Kolmannes maasta, puista ja ruohosta palaa

"7. Ensimmäinen enkeli puhalsi pasuunaan: tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle. Kolmannes maasta paloi, kolmannes puista paloi ja kaikki vihanta ruoho paloi." ( 2.Moos.9:24.))

 • Tuomio ei koske koko maailmaa, vain kolmatta osaa.

 • Mikä voi polttaa kolmanneksen maan pinta-alasta?

 

2. pasuuna

Kolmannes meristä muuttuu vereksi

"8. Toinen enkeli puhalsi pasuunaan: mereen heitettiin kuin suuri, tulena palava vuori. Kolmannes merta muuttui vereksi, 9. kolmannes meressä elävistä eläimistä kuoli, ja kolmannes laivoista hukkui." (2.Moos.7.20-21.)

 • Mikä voi olla kuin suuri, palava, mereen heitetty vuori, joka saastuttaa meren, tappaa kolmanneksen merien kaloista ja saa aikaa hyökyaallon?

 

3. pasuuna

Kolmannes sisävesistä saastuu

"10. Kolmas enkeli puhalsi pasuunaan: taivaasta tuli alas suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmannekseen niistä, ja vesilähteisiin. 11. Tähden nimi oli Koiruoho. Kolmannes vesistä muuttui [kuin] koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli käynyt karvaaksi."

 • Mikä voi muuttaa sisävedet hengenvaarallisiksi?

 • Koska tähti, joka putoaa taivaasta maan päälle viidennen vitsauksen yhteydessä, on enkeli, on mahdollista, että myös Koiruoho on enkeli, joka totetuttaa Jumalan tuomioita.

 

4. pasuuna

Kolmannes valosta menetetään

"12. Neljäs enkeli puhalsi pasuunaan: kolmannes auringosta, kolmannes kuusta ja kolmannes tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmannes niistä pimeni. Sen johdosta kolmannes päivästä oli valoton ja samoin yöstä."

 • Mikä voi viedä näin suuren osan auringon valosta?

"Minä näin ja kuulin keskitaivaalla lentävän kotkan sanovan kovalla äänellä: 'Voi, voi, voi maan asukkaita niiden jäljellä olevien pasuunoiden äänten tähden, joihin kolmen enkelin vielä on määrä puhaltaa'" (13).

 • Jokaisen seuraavan pasuunan puhalluksen yhteydessä kuuluu voi -huuto! Se ilmentää vitsausten kovuutta.

 

 

Luku 9


5. pasuuna

Heinäsirkat, jotka vaivaavat ihmiskuntaa viisi kuukautta (1-12)

 • Heinäsirkkavitsauksesta puhutaan myös Jooelin kirjassa (1-2).

"1. Viides enkeli puhalsi pasuunaan. Minä näin taivaasta maan päälle pudonneen tähden, jolle annettiin syvyyden kuilun avain, 2. ja se avasi syvyyden kuilun. Kuilusta nousi savua kuin suuresta pätsistä, niin että kuilun savu pimitti auringon ja ilman. 3. Savusta lähti maan päälle heinäsirkkoja. Niille annettiin valta, kuten maan skorpioneilla on valta."

 • Vitsaus on rajoitettu. Se koskee vain ihmisiä, mutta ei uskovia kristittyjä, ja se kestää viisi kuukautta. "4. Niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa, ei mitään vihantaa eikä mitään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. 5. Niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, mutta ei tappaa heitä. Ne vaivasivat heitä skorpionin tavoin sen pistäessä ihmistä. 6. Niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, mutta eivät löydä sitä: he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä."

"11. Niiden kuninkaana oli syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddoon ja kreikaksi Apollyoon" (nimi merkitsee Kadottajaa).

 • Vitsauksen aiheuttajilla on yhteys demonisiin voimiin joko suoraan tai epäsuorasti.

 • Mikä voi olla vitsaus, jolta vain uskovat kristityt säästyvät?

 

6. pasuuna

Valtava armeija, 200 miljoonan ratsuväki (luku ilmeisesti symbolinen, 13-21)

 • Armeija tulee idästä, Eufratilta (ks. 16:12). "Hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tulta, savua ja tulikiveä. 18. Näistä kolmesta vitsauksesta kuoli kolmannes ihmiskuntaa: tulesta, savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. 19. Hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä. Niiden hännät olivat kuin käärmeet, ja niissä oli päät, joilla ne tuottivat tuhoa."

 • Tässäkin tapauksessa taustavoima on demoninen. "13. Kuudes enkeli puhalsi pasuunaan. Minä kuulin äänen, joka tuli kultaisen alttarin neljästä sarvesta, Jumalan edestä. 14. Se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuuna: "Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufratvirran varrella."

 • Jumalalla tarkka ajoitus. "15. Silloin päästettiin irti nämä neljä enkeliä, jotka tunnilleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä." Jumala on historian Herra.

 • Mikä voi olla suunnaton armeija, joka tulee Eufratilta (nykyistä Irakin aluetta), joka on valmis tappamaan kolmanneksen ihmiskuntaa ja joka saa voimansa Jumalan vastaisesta uskonnosta tai ideologiasta?


Tulos vitsauksista:
"20. Jäljelle jääneet ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät nöyrtyneet parannukseen kättensä teoista, että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia sekä kultaisia, hopeisia, vaskisia, kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla eivätkä kävellä. 21. He eivät nöyrtyneet parannukseen murhistaan, velhouksistaan, haureudestaan ja varkauksistaan."

 

 


Välivaihe ennen seitsemänteen pasuunaan puhaltamista, luvut 10 ja 11


1. Loppu on lähellä (10:1-7)

 • Mahtava enkeli tuli alas taivaasta. "Hänen verhonaan oli pilvi, sateenkaari oli hänen päänsä päällä, hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, ja hänen jalkansa kuin tulipatsaat."

 • Hänellä oli kädessään pieni kirjanen, joka näyttää sisältäneen Johanneksen ilmestyksen loput näyt.

 • Hänen oikea jalkansa oli meren ja vasen maan päällä: näky koskee koko maailmaa.

"5. Enkeli, jonka näin seisovan meren ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti 6. ja vannoi hänen kauttaan, joka elää aina ja iäti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, maan ja mitä siinä on sekä meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa. 7. Niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salattu suunnitelma käy täytäntöön sen sanoman mukaan, minkä hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille."2. Johanneksen tehtävä profeettana vahvistetaan (10:8-11)

 • Johanneksen piti syödä enkelin kädessä oleva kirjanen Se maistui hunajalta mutta karvasteli hänen vatsassaan. (Sama tapahtui profeetta Hesekielille, Hes.2:9-3:3)3. Kristuksen seurakunnan jokainen jäsen on Jumalan tiedossa (11:1-2)

 • Johannes sai käskyn: "Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari sekä laske ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. 2. Temppelin ulkopuolella oleva esipiha kuitenkin jätä pois. Älä mittaa sitä, sillä se on annettu muille kansoille. Ne tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta." (Vrt. Hes.40-42.)

 • "Vieraisiin kansoihin kuuluvat" tallaavat "pyhää kaupunkia" 3,5 vuotta, joka on antikristuksen hallinta-aika (vrt. Dan.7:25 ja 12:7).

 • Kaksi tulkintaa

 • Profetiassa tarkoitetaan todellista Jerusalemin temppeliä, joka rakennetaan uudelleen. Johanneksen ilmestys kokonaisuudessaan koskee kuitenkin koko Kristuksen seurakuntaa eikä erityisesti juutalaisia.

 • Kysymys on Jumalan seurakunnasta antikristuksen aikana. Tätä tulkintaa tukee 1.Kor.3.16: "16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, ja että Jumalan Henki asuu teissä?" Myös jae 8 antaa oikeuden hengelliseen tulkintaan. Siinä Jerusalemia sanotaan "hengellisesti puhuen Sodomaksi ja Egyptiksi".4. Profetia kahdesta todistajasta (11:3-14)

 • Raamatun kaksi todistajaa ovat tavallisesti Mooses ja Elia, esim. kirkastusvuorella. Jotkut arvelevat, että tässäkin tarkoitetaan heitä tai sitten kahta heihin verrattavaa henkilöä..

 • Luultavaa kuitenkin on, että Johannes puhuu koko Kristuksen seurakunnan todistuksesta antikristuksen aikana. Tätä näkemystä puoltavat mm. seuraavat näkökohdat.

 • Heitä vastaan taistelee peto, joka nousee syvyydestä. Peto mainitaan tässä ensimmäisen kerran, tarkemmin luvuissa 13 ja 17. "7. Kun he ovat päättäneet todistamisensa, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan. Se voittaa ja surmaa heidät. Rinnakkainen kohta on Ilm.13: "1. Minä näin pedon nousevan merestä…7. Sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja se sai valtaa kaikkinaisiin sukukuntiin, kansoihin, kieliin ja kansanheimoihin." Jälkimmäisessä puhutaan selvästi koko seurakunnasta.

 • Koko maailma seuraa tapahtumaa: "9. Ihmisiä eri kansoista, heimoista, kielistä ja kansanheimoista katselee heidän ruumiitaan kolme ja puoli päivää sallimatta haudata niitä." Herättäisikö kaksi Kristuksen todistajaa Jerusalemissa niin paljon huomiota?

 • Todistajia verrataan lampunjalkoihin. Ilmestyskirjan alussa lampunjalat ovat Vähän Aasian seurakuntia (1:12; 2:1).

 • Todistajat ovat säkkipuvussa, mikä osoittaa heidän tehtävänsä vakavuutta. Säkkivaatetta käytettiin surun ja katumuksen vaatteena.

 • Todistajat tekevät ihmeitä, jotka mainitaan Mooseksen ja Elian yhteydessä: tuli (2.Kun.1), valta sulkea taivas, niin ettei tule sadetta (1.Kun.17:1), muuttaa vesiä vereksi (2.Moos.7).

 • "Suurta kaupunkia" (8) sanotaan myöhemmin portoksi ja Babyloniksi (16:19; 17:15,18; 18:10). Jerusalem, Sodoma, Egypti, portto ja Babylon kuvataan yhtenä, maailmana, joka hylkäsi ja tappoi Jumalan Pojan. Kansat yhdistyvät pyrkiessään murskaamaan Kristuksen todistajien uskollisen todistuksen, niin kuin he tuhosivat Jeesuksenkin.

 • Ihmiskunnan tilaa kuvaa ruumiiden jättäminen hautaamatta ja ilo Kristuksen todistajien kuolemasta: "10. Maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan, riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen, sillä nämä kaksi profeettaa olivat olleet vaivana maan asukkaille."

 • "11. Niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua heihin meni Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi ne, jotka näkivät heidät. 12. He kuulivat kovan äänen taivaasta sanovan heille: "Nouskaa tänne!" Vihollistensa nähden he nousivat pilvessä taivaaseen." ("16. Herra itse on näet tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. 17. Sitten meidät tänne jääneet, silloin elossa olevat, temmataan heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Niin me saamme aina olla Herran luona. 18. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla." 1.Tess.4:16-17. "Minä näin niiden sielut, jotka oli surmattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, sekä niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa ja käteensä. He virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhat vuotta. 5. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat kuluneet loppuun. Tämä on ensimmäinen [vanhurskasten] ylösnousemus. 6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa." Ilm.20:4-6).

 • Tapahtuu maanjäristys (13). Ensimmäisen kerran näkyy merkki katumuksesta ja parannuksesta: "Kymmenes osa kaupungista sortui, ja järistyksessä sai surmansa 7000 nimeä. Muut pelästyivät ja antoivat kunnian taivaan Jumalalle."

 • "14. Toinen voi-huuto on mennyt. Kolmas voi-huuto tulee pian."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMESTYSKIRJA JA TÄMÄN PÄIVÄN MAAILMA
Luento 4

Luvut 12-14 sisältävät taustan tuleville tapahtumille, Niissä kuvataan Saatanan taistelua Jumalaa ja hänen seurakuntaansa vastaan. Lukua 12 voidaan pitää Ilmestyskirjan ytimenä.

 


Katsaus Jumalan pelastustoimintaan (luku 12)


Vaimo ja hänen lapsensa (1-2)

 • Vaimo on Jumalan kansa. Vanhan liiton aikana Israel, uuden liiton aikana Kristuksen seurakunta, joka on hajallaan maailmassa (Jer.3:20; Hoos.1:2,16; Ilm.19:7).


Lohikäärme (3-4)

 • Lohikäärme on Saatana (9)

 • Hän käyttää välineinään kansoja ja valtakuntia tehdäkseen tyhjäksi Jumalan pelastussuunnitelman ja sen toteuttamisen.

 • Siksi hän tahtoo hävittää Israelin, tappaa Messiaan ja tuhota seurakunnan.

 • Seitsemän päätä on seitsemän peräkkäistä maailmanvaltaa (13:1; 17:9-11).

 • 10 sarvea ovat kymmenen kuningasta (17:12).


Poikalapsen syntymä ja vaimon pako (5)

 • Poikalapsi on Jeesus.

 • Rautainen valtikka kuvaa läpi Raamatun valtaa ja voimaa.

 • Israel pakeni maastaan Jerusalemin hävityksen jälkeen v. 70 jKr. ja lopullisesti 135 jKr.

 • Seurakunta on paennut lukuisia kertoja historiansa aikana. Pako toistuu kaiken toden mukaan lopun aikana.


Sota taivaassa (7-11)

 • Saatana heitettiin ulos taivaasta. Jeesus sanoi kärsimisensä ja kuolemansa aattona: "31. Nyt tuomio kohtaa tätä maailmaa. Nyt tämän maailman ruhtinas heitetään ulos" (Joh.12). Kun Jeesus nousi voittajana taivaaseen, Saatanan oli lähdettävä sieltä. Opetuslapsilleen Jeesus oli aiemmin sanonut: Minä näin Saatanan putoavan taivaasta kuin salaman" (Luuk.10:18).

 • Taivaassa riemuitaan tapahtuneesta (10).

 • "Voi maata ja merta, sillä Perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska tietää, että hänellä on vähän aikaa!" (12:12; Ef.2.2; 6:11-17; 1.Joh.5:19; 1.Piet.5:8). Saatana on aina Jumalan vallan alle alistettu. Luther: Saatana on Jumalan kahlekoira.

 • Saatana ei voi syyttää Kristuksen seurakuntaa, sillä se voittaa Karitsan veren kautta ja luottamalla Jumalan sanaan, ollen valmis kuolemaan Jeesuksen nimen tähden.


Lohikäärmeen viha vaimoa kohtaan (13-16)

 • Saatana on vihannut Israelia Jeesuksen tähden.

 • Jumala pitää huolen kansastaan.


Saatanan viha seurakuntaa kohtaan (17-18)

 • Vaimon muut jälkeläiset ovat Kristuksen seurakunta.

 

Antikristuksen aika (luku 13; vrt. 2.Tess.2)

Merestä nouseva peto, lopun ajan diktaattori (1-10)

 • "1. Minä näin pedon nousevan merestä. - -" Peto nousee "kansojen merestä" (17:15). Peto-nimitys kuvaa hänen luonnettaan ja toimintaansa.

 • " - - Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä", samoin kuin lohikäärmeelläkin (17:12-13. Ks. myös Dan.7:19-27). Petovaltaan kuuluville hallitsijoille on ominaista Jumalan pilkkaaminen.

 • Johannes näkee samat pedot kuin Daniel (7:1-8), mutta päinvastaisessa järjestyksessä, sillä Johannes katsoo taaksepäin (2). Tässä liitetään petoon kaikki mainittujen petoeläinten ominaisuudet. "2. - - Lohikäärme antoi sille voimansa, valtaistuimensa ja suuren vallan."

 • "3. Minä näin, että yksi sen päistä oli kuin kuolinhaavan saanut, mutta sen kuolinhaava parantui." Joko puhutaan lopunajan suurvallasta tai sen merkittävästä hallitsijasta, pedosta, Koko maa seuraa ihmetellen tapahtunutta ja petoa, joka ilmeisesti saa siitä kunnian.

 • Ihmiset kumartavat petoa, ehkä suuressa hurmoksessa, ehkä eivät uskalla olla kumartamatta. (4; Tätä aikaa voitaneen jossakin määrin verrata Hitlerin ajan Saksaan Stalinin ajan Neuvostoliittoon tai Maon Kiinaan.)

 • Peto puhuu suuria sanoja ja pilkkapuheita 42 kk, 3,5 vuotta (5-6; 2.Tess.2: "4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä kaiken jumalana tai jumaloitavana pidetyn yläpuolelle, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.")

 • Peto taistelee Kristuksen seurakuntaa (uskovia kristittyjä) vastaan. "7. Sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät." Dan.7: "21. Halusin tietoa myös sarvesta, jonka näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät." - Suurimmallakin hallitsijalla on valtaa vain niin paljon kuin Jumala antaa ja vain niin kauan kuin Jumala sallii. "7. - - ja se sai valtaa kaikkinaisiin sukukuntiin, kansoihin, kieliin ja kansanheimoihin."

 • Petoa kumartavat kaikki ne, jotka eivät tunne Jeesusta Kristusta, "8. - - joiden nimet eivät ole kirjoitetut maailman perustamisesta asti teurastetun Karitsan elämänkirjaan. 9. Jolla on korvat, hän kuulkoon. "

 • "10. Kuka tahansa vie vankeuteen, hän itse joutuu vankeuteen. Joka tappaa miekalla, hänet on miekalla tapettava. Tässä on tarpeen pyhien kärsivällisyys ja usko." Näin käännettäessä kehotetaan kristittyjä vainon aikana kärsivällisyyteen. Vainoojat niittävät aikanaan sen, mitä ovat kylväneet. Toinen käännös (-92) sanoo: "Kenen osana on vankeus, se joutuu vankeuteen, kenen osana on kaatua miekkaan, se kaatuu miekkaan. Nyt kysytään pyhiltä kestävyyttä ja uskoa." Tässä painottuu uskollisuus kuolemaan asti.


Maasta nouseva peto, hengellinen johtaja, Antikristus (13:11-18)

 • "11. Minä näin toisen pedon nousevan maasta." Pedot nousevat eri taustasta.

 • "- - Sillä oli kaksi sarvea kuin karitsan sarvet, ja se puhui kuin lohikäärme."

 • Peto esiintyy Karitsan kaltaisena, mutta on eksyttäjä. Hän on merkittävä hengellinen johtaja. Jeesus varoittaa: Matt.7: "15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia."

 • Häntä sanotaan myös vääräksi profeetaksi (16:13; 19:20; 20:10) tai Antikristukseksi (1.Joh.2:18), koska hän ottaa Kristuksen aseman, mutta toimii Perkeleen välikappaleena. Häntä edeltää monia antikristuksia. 2.Joh.1: "7. Maailmaan on tullut monia eksyttäjiä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, ihmiseksi tulleeksi. Tällainen eksyttäjä on Antikristus."

 • Paavali nimittää häntä myös "laittomaksi", "laittomuuden ihmiseksi", kadotuksen lapseksi" ja "vastustajaksi" (2.Tess.2).

 • "12. Hän käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maassa asuvat kumartamaan ensimmäistä petoa, jonka kuolinhaava parani." Hengellinen valta palvelee poliittista valtaa.

"13. Hän tekee suuria ihmeitä, saaden tulenkin laskeutumaan taivaasta maahan ihmisten nähden. 14. Hän eksyttää maan päällä asuvia niillä ihmeillä, joita hänen annettiin tehdä pedon nähden, ja hän yllyttää maan päällä asuvia tekemään pedon kuvapatsaan, sen pedon, jossa oli miekanhaava, ja joka oli vironnut eloon. 15. Hänelle annettiin kyky antaa pedon kuvapatsaalle henki, että pedon kuvapatsas puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvapatsasta, tapettaisiin."

 • Ihmeet tulevat sokaisemaan ihmisiä, kristittyjäkin. Jeesus varoittaa: Matt.24: "24. Vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja näet nousee. He tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin."

 • Väärä profeetta tukee pedon palvontaa.

 • Ihmiset joutuvat jonkinlaiseen hurmokseen pedon palvonnassaan.

 • Petoa on jokaisen kumarrettava henkensä menettämisen uhalla.

"16. Se saa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat panemaan tunnusmerkin oikeaan käteensä tai otsaansa. 17. ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. 18. Tässä on viisaus. Jolla on ymmärrystä, laskekoon [punaisen] pedon luvun. Se on näet ihmisen luku. Sen luku on 666."

 • Kristityissä on Jumalan merkki, Jumalan sinetti (Ilm.7:1-3).

 • Jokaista vaaditaan ottamaan pedon merkki. Merkin ottamisella on uskonnollinen sisältö. Siihen liittyy pedon kumartaminen, joko konkreettisesti tai kuvaannollisesti. Sitä ei niin muodoin oteta vahingossa. Ne, jotka eivät suostu ottamaan merkkiä, joutuvat taloudelliseen ahdinkoon.

 • Pedon luku antaa viitteen hänen nimestään. Hepreassa, kreikassa (ja myös Venäjässä) kirjaimilla on oma lukuarvonsa.

 • Kun lopullinen peto tulee, kristityt kyllä tuntevat hänet.

Antikristillinen maailmanvalta on yhtenäinen poliittisesti (13:4), taloudellisesti (13:17) ja uskonnollisesti (13:11-15).

 

 

 

Seurakunta antikristuksen aikana (luku 14)

Luvun tarkoituksena on vahvistaa ja rohkaista Kristuksen seurakuntaa suuren ahdistuksen aikana.

Kuvaus seurakunnasta taivaassa (1-5)

 • Karitsa seisoo Siionin vuorella (1)

 • Hänen kanssaan on 144 000 ihmistä, ilmeisesti sama joukko, josta puhuttiin jo aikaisemmin (luku 7).

 • Heidän otsissaan on "Jumalan sinetti", "Hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi" (1).

 • He veisasivat "uutta virttä" (3). "2. Minä kuulin taivaasta äänen kuin paljojen vesien pauhinan ja kuin kovan ukkosen jylinän. Kuulemani ääni oli kuin kitaroita soittavien heidän soittaessaan kitaroitaan. 3. He veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä, neljän olennon ja vanhinten edessä. Sitä virttä ei voinut oppia kukaan muu kuin ne 144.000, jotka on ostettu maan päältä."

 • "4. Nämä eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa. He ovat kuin neitsyitä*. He seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee." Ei viittaa naimattomuuteen, sillä Jumala on itse asettanut avioliiton, vaan puhtauteen. "5. Heidän suussaan ei ole havaittu valhetta. He ovat tahrattomia."

 • "4. - - He ovat ihmisistä Jumalalle ja Karitsalle ensiryhmäksi ostettuja." He ovat vain osa suuresta joukosta. He ovat Jeesuksen "ostamia", lunastamia.


Vihan päivä (6-20)

Kuusi enkeliä julistaa tuomion ja toteuttaa sen, Myös nämä sanomat on tarkoitettu seurakunnan rohkaisuksi.

 

Ensimmäinen enkeli (6-7)

"6. Minä näin keskitaivaalla lentävän erään toisen enkelin, jolla oli ikuinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuville, kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja kansoille. 7. Hän julisti kovalla äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan, maan, meren ja vesien lähteet."

 • Viimeinen varoitus ihmiskunnalle ja kutsu parannukseen.

 

Toinen enkeli (8)

"8. - - Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikkia kansoja."

 • Enkeli näkee Babylonin - Jumalalle vihamielisen maailman keskuksen - kukistuneena. Johannes käyttää perfektiä ikään kuin olisi kysymys jo tapahtuneesta tosiasiasta, ts. Jumalan päätön on peruuttamaton.

 • Haureudella tarkoitetaan Raamatussa sekä seksuaalista haureutta että Jumalasta luopumista.

 

Kolmas enkeli (9-13)

"9. - - Joka kumartaa petoa ja sen kuvaa sekä ottaa sen [tunnus]merkin otsaansa tai käteensä, 10. joutuu hänkin juomaan Jumalan vihan viiniä, mikä sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Häntä vaivataan tulella ja tulikivellä pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. 11. Heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iäti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvapatsasta, ja jotka ottavat sen nimen merkin. 12. Tässä on [koetuksella] pyhien kestävyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. 13. Minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne kuolleet, jotka tästedes kuolevat Herrassa. Henki sanoo, että he saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."

 • Kuvaus niiden tuomiosta, jotka kumartavat petoa. Kerttu Vainikainen: "Raamatun realistisin kuvaus kadotuksesta."

 • Rohkaisu uskoville kristityille kestävyyteen vainoissa.

 

Neljäs enkeli (14-16)

"14. Minä näin valkoisen pilven, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan näköinen, päässään kultainen kruunu ja kädessään terävä sirppi. 15. Temppelistä tuli toinen enkeli, joka huusi kovalla äänellä pilvellä istuvalle: 'Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä sadon korjuun aika on tullut, ja maan sato on kypsynyt.'" 16. Pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maan sato tuli korjatuksi."

 • Ensimmäinen ylösnousemus (Joh.5:28-29; Ilm.20:6).

 

Viides enkeli (17)

"17. Taivaan temppelistä tuli toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi."

 

Kuudes enkeli (18-20)

"18. Myös alttarista lähti enkeli, jolla oli vallassaan tuli. Hän julisti kovalla äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi: 'Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viiniköynnöksestä, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet.' 19. Enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viiniköynnöksen rypäleet, heittäen ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. 20. Kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti, 1600 vakomitan päähän."

 • Viinikuurnan polkeminen on Raamatussa vertauskuva Jumalan rangaistustuomion täytäntöönpanosta.

 • Kysymys on "Herran päivästä", "vihan päivästä" (esim. Jes.,2:12; 13:6,9,13; Jooel 1:15; 2:1,11; 3:4; 4:14; Sak.14:1).

 

 

 

 

 

ILMESTYSKIRJA JA TÄMÄN PÄIVÄN MAAILMA
Luento 5

 

Voittolaulu taivaassa (luku 15)

Luku 15 on väliluku ennen seitsemän vihan maljan vuodattamista ja samalla johdanto niihin.

 

Ensimmäinen näky: Voittajat kristallimerellä (2-4)

"2. Minä näin kuin kristallisen meren, tulella sekoitetun. Pedosta, sen kuvasta ja sen nimen luvusta voiton saaneet seisoivat tällä kristallimerellä, ja heillä oli Jumalan kitarat."

 • Paikka, jolla voittajat seisovat, on kirkas kuin puhdas vesi ja hohtaa ja välkehtii kuin kristalli. Siinä näkyvät myös tulen leimuavat värit. Tuli viittaa ihmisten kokemiin kärsimyksiin tai lähestyvään Jumalan tuomioon.

"3. He veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä: Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias. Sinun tiesi ovat vanhurskaat ja todet, sinä kansojen Kuningas. 4. Kuka ei pelkäisi sinua, Herra, ja ylistäisi nimeäsi? Olethan sinä yksin pyhä. Kaikista kansoista tullaan kumartamaan sinua, sillä sinun vanhurskaat tuomiosi ovat tulleet julki."

 • Israelin kansa seisoi voittajana Siinain niemimaalla päästyään vapaiksi egyptiläisten orjuudesta ja selvittyään Kaislameren ylityksestä. He lauloivat riemuissaan samantapaista laulua. Kristuksen seurakunta on pelastunut paljoa suuremmasta ahdistuksesta. Se laulaa ylistystä Jumalalle Vanhan testamentin eri kirjoista lainatuin sanoin.


Toinen näky: Taivaallinen temppeli

"1. Minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja hämmästyttävän: seitsemän enkeliä, joilla oli viimeiset seitsemän vitsausta. Jumalan viha täyttyy niissä."

"5. Sen jälkeen minä näin: Todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin. 6. Temppelistä lähti seitsemän enkeliä, seitsemän vitsauksen toimeenpanijat. He olivat puettuja puhtaisiin, hohtaviin pellavavaatteisiin, ja rinnan ympärillä heillä oli kultainen vyö. 7. Yksi neljästä olennosta antoi näille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja iäti. 8. Jumalan kirkkaus ja voima täytti temppelin savulla. Kukaan ei voinut mennä sisälle temppeliin, kunnes näiden seitsemän enkelin seitsemän vitsausta oli pantu täytäntöön."

 • Taivaallisesta temppelistä lähti seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän maljaa täynnä Jumalan vihaa. Jumalan viha on hänen oikeutettua ja oikeudenmukaista tuomiotaan kaikkea syntiä kohtaan ja niitä ihmisiä kohtaan, jotka rakastavat syntiä ja elävät synnissä välittämättä Jumalan valmistamasta pelastuksesta. "36. Poikaan uskovalla on ikuinen elämä. Mutta se, joka ei usko ja ole kuuliainen Pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään." (Joh.3:36.)

 


Seitsemän vihan maljaa (luku 16)

"Minä kuulin, kuinka temppelistä sanottiin kovalla äänellä niille seitsemälle enkelille: 'Menkää ja vuodattakaa Jumalan vihan seitsemän maljaa maan päälle.'"

 • Vihan maljat ja pasuunan soitot (luku 8) vastaavat toisiaan. Philbert on kirjassaan Teknisen aikakauden profetia selittänyt pasuunan puhallukset ydinsodan välittömiksi vaikutuksiksi ja vihan maljat ydinsodan seurauksiksi. Yhteys myös Egyptin vitsauksiin on ilmeinen.

 

Ensimmäinen malja (2)

2. Ensimmäinen enkeli lähti ja vuodatti maljansa maalle. Pahoja ja ilkeitä paiseita tuli niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki, ja jotka kumarsivat sen kuvapatsasta."

 • Paiseilla tarkoitetaan jotain sairautta, joka voi olla jokin meidän jo nyt tuntemamme tai joku aivan uusi, mahdollisesti radioaktiivisuudesta johtuva.

 • Vitsaus kulkee Jumalan kansan ohi. (Voisiko pedon merkki jollakin tavalla altistaa ihmiset?)


Toinen malja (3)

"3. Toinen enkeli vuodatti maljansa mereen. Se tuli kuin kuolleen vereksi, ja kaikki meressä elävät olennot kuolivat."

 • Nyt saastuvat kaikki meret.


Kolmas malja (4-7)

"4. Kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesien lähteisiin, ja ne muuttuivat vereksi. 5. Minä kuulin vesien enkelin sanovan: "Vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä Pyhä, kun olet näin tuominnut. 6. Pyhien ja profeettojen verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda. Sen he ovat ansainneet."

 • Kaikki sisävedet saastuvat. Seurauksena on jano.

 • Ihmisillä on käsissään vain "verta" muistuttamassa siitä pyhien ja profeettojen verestä, joka on vuodatettu eri aikakausina.


Neljäs malja (8-9)

"8. Neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä kuumuudella. 9. Ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset. He eivät kuitenkaan nöyrtyneet parannukseen, että olisivat antaneet hänelle kunnian."

 • Tämäkin vitsaus liittyy aurinkoon. Pasuunan yhteydessä ilma pimenee, mikä Philbertin mukaan johtuu siitä, että ydinaseet nostattavat ilmaan paljon pölyä ja radioaktiivista saastetta. Myöhemmin radioaktiivisuuden lisääntyminen vaikuttaa säiden kehittymiseen niin, että ainakin osassa maapalloa ilma kuumenee. Ilmeisesti myös otsonikadolla on osuutensa.

 • Ihmiset paahtuvat kovassa helteessä.

 • Ahdistuksessaan ihmiset pilkkaavat Jumalan nimeä. Ilmeisesti syytetään Jumalaa kaikista kauheuksista. Niinhän ihmiset yleensäkin tekevät, vaikka olisivat itse aiheuttaneet kärsimyksensä.


Viides malja (10-11)

"10. Viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni. He pureskelivat tuskissaan kielensä rikki 11. ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät nöyrtyneet parannukseen teoistaan."

 • Mistä pimeydestä voi olla kysymys? Philbert yhdistää sen ydinaseisiin, jotka tuhoavat suuria kaupunkeja ja pimentävät ne. Siihen viittaisivat myös paiseet ja tuskat, mutta ne liittyvät jo ensimmäiseen maljaan. Kysymys ei näytä olevan materiaalisesta hävityksestä, vaan ainoastaan ihmisiin kohdistuvasta vitsauksesta.

 • Viittaus demonisiin voimiin tulee esiin viidennen pasuunan yhteydessä. Siksi pimeys voi olla henkistä ja hengellistä. Miltä maailma näyttänee, kun New Age -virtausten maailmanlaaja vaikutus leviää myös kirkkoihin, lyö kättä karismaattisuuden nimellä kulkevan okkultismin, Marian palvonnan ja kristinuskon sisällä vaikuttavan taikauskon, itämaisten uskontojen ja nationalismin nostattamien kansojen muinaisuskontojen kanssa? Mitä merkitsee ihmiskunnalle ja yksityisille ihmisille yhä syvempi sotkeutuminen pimeyden voimiin? Eikö seurauksena tule olemaan päättymätön painajainen?

 • Viidennen maljan yhteydessä joka tapauksessa todetaan, että ihmiset pilkkaavat Jumalaa, eivätkä nöyrry parannukseen: eivät kadu syntejään eivätkä usko evankeliumia.


Kuudes malja (12-16)

"12. Kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufratvirtaan. Sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. 13. Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. 14. Ne ovat riivaajien henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heitä sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. 15. 'Minä tulen kuin varas. Autuas se, joka valvoo ja pitää huolen vaatteistaan, ettei kulkisi rääsyissä, eikä hänen häpeätään nähtäisi!' 16. Ne kokosivat heidät paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmageddon."

 • Vitsauksen taustavoimana on lohikäärme, niin kuin aikaisemminkin.

 • Poliittinen ja kirkollinen valta toimivat yhdessä. Ihmeitä tapahtuu, ja niiden vaikutuksesta kansat valmistautuvat sotaan, jota tullaan käymään Harmageddonissa. Todellinen vaikuttaja on kuitenkin Jumala, joka sanoo: "Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi" (Hes.38:4).

 • Harmageddon tarkoittaa Megiddon vuorta, joka on Israelissa, Karmel-vuoren kaakkoispuolella. Sieltä käsin levittäytyy laaja Megiddon tasanko. Toisten miestä taistelu keskittyy kirjaimellisesti tänne, toisten mielestä nimi on kuvaannollinen.

 • Eufrat-virran kuivumisesta on useita teorioita, kirjaimellisia ja vertauskuvallisia.

 • Herran tulemus on lähellä ja uskovia kristittyjä kehotetaan olemaan valmiina.


Seitsemäs malja (16:17-21)

"17. Seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan. Temppelistä ja valtaistuimelta lähti mahtava ääni, joka sanoi: 'Se on tapahtunut.' 18. Tuli salamoita, ääniä ja ukkosenjylinää sekä valtava maanjäristys, niin ankara ja suuri, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti kun ihmisiä on ollut maan päällä. 19. Suuri kaupunki hajosi kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. 20. Kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. 21. Suuria rakeita, talentin painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle. Ihmiset pilkkasivat Jumalaa raevitsauksen tähden, sillä se oli tavattoman ankara."

 • Enkeli vuodatti maljan ilmaan (ei maahan, mereen, vesiin, aurinkoon). Se merkitsee viimeistä iskua pahuuden voimia vastaan, sekä inhimillisiä että saatanallisia (Ef.2:2).

 • Merkittäviä ovat sanat: "Se on tapahtunut" (vrt. Ilm. 21:6).

 • Nyt saa selityksensä aiemmin mainitut salamat ja ukkosen jyrinät (11:19 ja 8:5). Ne liittyvät antikristillisen kulttuurin tuhoon.

 • Seitsemäs vitsaus kuvaa Harmageddonin taistelua, jota edellinen maljan vuodatus edelsi.

 • Tapahtuu mm. ennenkuulumaton maanjäristys, jota seuraa valtava tuho. Suuri Babylon kukistuu. Sitä selitetään tarkemmin luvussa 18.

 


Babylonin kukistuminen (luvut 17-19)

Nämä kolme lukua laajentavat kuudennen ja seitsemännen maljan näkyjä (16:12-21). 17:1-19:10 liittyy suurelta osin seitsemänteen ja 19:11-21 kuudenteen maljaan.


Suuren porton tuomio (luku 17:1-13)

"1. Yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, tuli ja sanoi minulle: 'Tule, minä näytän sinulle, millaisen tuomion saa se suuri portto, joka istuu paljojen vesien päällä. 2. Sen kanssa ovat maan kuninkaat harjoittaneet haureutta, ja sen haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet.' 3. Hän vei minut hengessä erämaahan. Minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. 4. Nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan sekä koristettu kullalla, jalokivillä ja helmillä. Hän piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä iljetystä ja hänen haureutensa saastaa. 5. Hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: SUURI BABYLON, MAAN PORTTOJEN JA ILJETYSTEN ÄITI 6. Minä näin, että nainen oli juopunut pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä. Nähdessäni hänet minä hämmästyin suuresti."

 • Portto kuvaa Raamatussa usein uskottomuutta Jumalaa kohtaan (esim. Jer.3:1; 5:7; Hes.16; Hoos.1:2). Tässä portto edustaa sekä Jumalalle uskotonta järjestelmää että henkilöä. Lisäksi siitä sanotaan: "18. Nainen, jonka näit, on se suuri kaupunki, joka hallitsee maan hallitsijoita."

 • Portto suurien vesien päällä selitetään jakeessa 15: "Hän sanoi minulle: "Vedet, jotka näit tuolla missä portto istuu, ovat kansoja, väkijoukkoja, kansanheimoja ja kieliä."

 • Haureuden harjoittaminen maan kuninkaiden kanssa merkinnee kirkko-, talous- ja valtapolitiikan asettamista Jumalan sanaa tärkeämmälle sijalle.

 • Haureus, joka juovuttaa kansat, merkinnee sanan julistusta, joka miellyttää ihmisiä, mutta on ristiriidassa Jumalan totuuden kanssa ja johtaa ihmiset luopumukseen Jumalasta.

 • Helakanpunaisen peto on sama, josta on puhuttu jo luvussa 13. Sitä kuvataan samoin kuin lohikäärmettä: sillä on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea (12:3). Sanotaan myös: "9…Ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joilla nainen istuu." Peto on Jumalaa vastustava maailmanvalta, se on henkilö ja paikka, jonka on tulkittu tarkoittavan Roomaa.

 • "7. Enkeli sanoi minulle: "Miksi olet hämmästynyt? Minä ilmoitan sinulle tuon naisen ja häntä kantavan pedon salaisuuden, tuon, jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. 8. Peto, jonka näit, on ollut, mutta ei enää ole. Se on vielä nouseva syvyydestä, mutta on joutuva tuhotuksi. Ne maan päällä asuvat, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan maailman perustamisesta asti, hämmästyvät nähdessään pedon, että se on ollut ja mennyt, mutta on jälleen oleva täällä." Peto on ollut olemassa kautta historian, mutta tullut näkyväksi erityisellä tavalla aika ajoin (Nero, Hitler, Stalin..) Se nousee syvyydestä ja on siten pimeyden voimien välikappale.

 • Portto ja peto sulautuvat yhdeksi purppuran ja helakanpunaiseksi kokonaisuudeksi. Maallinen ja Jumalasta ja Jumalan sanasta luopunut kirkollinen valta sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi.

 • Porton vauraus on silmiinpistävää.

 • Hänellä on nimi otsarivassaan niin kuin prostituoiduilla aikanaan Roomassa.

 • Kirkollinen valta on juopunut Jeesuksen todistajien verestä, niiden, jotka pitävät kiinni Jumalan sanasta.

Kristus on lopullinen voittaja (14-18)

"'14. Ne sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava ne, sillä hän on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas. Kutsutut, valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssaan.' 15. Hän sanoi minulle: 'Vedet, jotka näit tuolla missä portto istuu, ovat kansoja, väkijoukkoja, kansanheimoja ja kieliä. 16. Näkemäsi kymmenen sarvea ja peto vihaavat porttoa, riisuvat sen paljaaksi ja alastomaksi, syövät sen lihan ja polttavat sen tulessa. 17. Jumala on näet pannut niiden sydämeen täyttää yksimielisesti hänen suunnitelmansa. Ne antavat valtansa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. 18. Nainen, jonka näit, on se suuri kaupunki, joka hallitsee maan hallitsijoita."

 • Jeesus sanoo: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä." Hän on voittaja.

 • Hänen omansa voittavat hänen kanssaan.

 • Maailmaa mielistelevä ja maalliseen valtaan sotkeutuva kristillisyys saa tuomionsa maailmalta.

 • Kaikki tulee tapahtumaan, niin kuin Jumala on ennakolta sanonut.

 

 

 

 

ILMESTYSKIRJA JA TÄMÄN PÄIVÄN MAAILMA
Luento 6

 

Antikristillisen valtakunnan, Babylonin, tuho (luku 18)

Kuvaus pohjautuu Vanhan testamentin profetioihin Babyloniaa vastaan. Niistä keskeisimmät ovat Jes.13, 21, 47; Jer.50, 51; Hab.2. Osa liittyy tuomion profetioihin Tyyroa vastaan, Hes.26, 27.

 • Lukuisat Raamatun profetiat ovat 'sisäkkäisiä'. Profeetta puhuu jostain oman aikansa tapahtumasta, mutta julistaa samalla Pyhässä Hengessä asioita, jotka tapahtuvat myöhemmin. Edellinen on myöhemmän esikuva tai vastine. Sitä nimitetään myös 'tyypiksi'.

 • Samaa asiaa voidaan kuvata myös valokuvauksen termein. Kameraa liikuttamatta on mahdollista tarkentaa linssi lähietäisyydelle ja kuvata jotain pientä yksityiskohtaa tai tarkentaa kauemmaksi, jolloin saadaan kuvaan suurempi kokonaisuus tai vieläkin kauemmaksi, jolloin voidaan kuvata maisemaa.

 • Profetiat ovat myös kuin vuoren huippuja, jotka näkyvät toinen toisensa takaa. Niiden etäisyyksiä toisistaan on mahdotonta arvioida kaukaa katsoen.

Raamatun kielenkäytössä Antikristus, langennut kirkko eli "portto" sekä Babylon kuuluvat yhteen. Babylonilla on historiassa omat vastineensa:

 • Baabelin torni, 1.Moos.11. "He sanoivat: 'Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu on taivaassa ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan" (11:4).

 • Babylonian suurvalta 500-luvulla eKr. Sen tuhoutumista kuvataan mm. 2.Kun.24, 25; Dan.2:37-39; 5:26. Se tapahtui vuonna 539 eKr.

 • Rooma, 1.Piet.5:13, Ilm.17:9


Babylonin tuomio

"1. Sen jälkeen minä näin toisen enkelin tulevan taivaasta alas. Hänellä oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. 2. Hän julisti kovalla äänellä: 'Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut riivaajien asuinpaikka, kaikenlaisten saastaisten henkien tyyssija ja kaikkinaisten saastaisten ja vihattavien lintujen olinpaikka. 3. Sen haureuden vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet. Maan kuninkaat ovat harjoittaneet haureutta sen kanssa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet sen hekuman runsaudesta."(18:1-3.)

 • Julistajana edellistä väkevämpi enkeli (1, vrt.Hes.43:2).

 • Babylonin tuomion perusteena mainitaan tässä haureus. Johannes puhuu haureuden vihan viinistä. Kysymys ei ole ainakaan ensisijaisesti seksuaalisesta synnistä, vaan Jumalan vastaisuudesta. Babylon edustaa Raamatun kuvakielessä aina Jumalan vastaista kulttuuria. Siitä tulevat lopulta osallisiksi kaikki kansat (3).

 • Antikristillinen kulttuuri ja talouden kukoistus kuuluvat kiinteästi yhteen (3).


Kehotus seurakunnalle

"4. Minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi sen synteihin osallisiksi ja saisi tekin kärsiä sen vitsauksista. 5. Sen synnit ulottuvat taivaaseen, ja Jumala on muistanut sen rikokset. 6. Rangaiskaa sitä sen tekojen mukaan ja antakaa sille kaksinkertaisesti sen teoista. Siihen maljaan, johon se on kaatanut, kaatakaa sille kaksin verroin. 7. Niin paljon kuin se on hankkinut itselleen kunniaa ja hekumaa, niin paljon antakaa sille vaivaa ja surua. Se sanoo sydämessään: 'Minä istun kuningattarena, en ole leski enkä ole näkevä surua'. 8. Sen tähden sen vitsaukset tulevat yhtenä päivänä: kuolema, suru ja nälkä. Se joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on sen tuominnut." (18:4-8)

 • Jumala varoittaa omiaan mukautumasta vallitsevaan maailman- ja elämänkatsomukseen ja sen mukaiseen elämäntapaan (4).

 • Babylonin syntinä mainitaan itsensä korottaminen, moraalittomuus, ylpeys ja itsevarmuus. Se kuvittelee valtansa ja hyvinvointinsa säilyvän (7).

 • Jumalan rankaisee sitä sen tekojen mukaan, jopa kaksinkertaisesti (6).

 • Sen kohtalo kääntyy yhtenä päivänä, sillä Jumala on sen tuominnut (8).


Kuninkaitten kauhistuminen

"9. Maanpiirin kuninkaat, jotka ovat harjoittaneet haureutta sen kanssa ja eläneet hekumallisesti, itkevät ja parkuvat sitä, kun näkevät sen palon savun. 10. He seisovat loitolla kauhistuen sen vaivaa ja sanovat: "Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!"(18:9-10)

 • Edellisissä luvuissa Johannes on sanonut, että Babylon on "suuri kaupunki, joka hallitsee maan hallitsijoita" (17:18). Se on seitsemällä vuorella ja sitä kutsutaan myös "portoksi" (17:9,18). Porttous viittaa sen Jumalan vastaiseen uskonnollisuuteen, joka saattaa monien mielestä olla ihan oikeaa kristillisyyttä.

 • Samassa kulttuuripiirissä elävät eri maiden hallitsijat ja vallanpitäjät kauhistuvat Babylonin tuomiota, joka tulee yhdessä hetkessä (10,16,19). Kaupunki palaa (9,18).

 • Se on ollut suuri ja vahva. Sen tuhoutuminen on suuri järkytys.


Talouden romahtaminen

"11. Maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat sitä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa, 12. kaupaksi tuotua kultaa, hopeaa, jalokiviä, helmiä, pellavakangasta…15... Itkien ja surren 16. he sanoivat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan, purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla, jalokivillä ja helmillä, kun sellainen rikkaus tuhoutui yhdessä hetkessä! 17. Kaikki laivurit, kaikki rannikkopurjehtijat, merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla. 18. Nähdessään sen palon savun he huusivat: "Mikä on tämän suuren kaupungin vertainen?" 19. Heittäen tomua päänsä päälle he huusivat itkien ja surren: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se tuhoutui yhdessä hetkessä!" (18:11-19.)

 • Romahdus ilmaistaan Rooman kukoistusaikaan liittyvin kuvin.

 • Katastrofia surkuttelevat eivät tunne sääliä kaupunkia kohtaan, vaan itseään ja kadotettua elintasoaan kohtaan (16,19).


Rohkaisu Herran omille

"20. Riemuitse siitä, taivas, ja te pyhät, apostolit ja profeetat. Jumala on tuominnut sen ja rangaissut sitä teidän puolestanne."

 • Vastakohtaisuus muiden valitukseen on voimakas.

 • Jumalan kehotus riemuun koskee uskovia kristittyjä yhtä hyvin kuin vanhan liiton profeettoja ja uuden liiton apostoleja.

 • Meitä on kielletty tuomitsemasta ja kostamasta. Jumala tuomitsee yksityiset ihmiset ja kokonaiset kansat ajallaan ja tavallaan.


Babylonin häviäminen kartalta

"21. Väkevä enkeli otti kiven, kuin suuren myllynkiven, heitti sen mereen ja sanoi: "Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä." 22. Sinussa ei enää kuulla kitaransoittajien ja laulajien, huilun- ja torvensoittajien ääntä. Sinusta ei enää löydetä minkään ammatin taituria, eikä sinussa enää kuulla myllyn jyrinää. 23. Sinussa ei enää loista lampun valo, eikä sinussa kuulla enää huutoa yljälle ja huutoa morsiamelle. Sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi villitsi kaikkia kansoja. 24. Siitä on löydetty profeettojen ja pyhien verta ja kaikkien maan päällä murhattujen verta." (18:21-24.)

 • Tässä mainitaan kaupungin syntinä myös velhous, jolla on villitty kaikkia kansoja (23).

 • Erikseen mainitaan marttyyrit ja kaikki muutkin murhatyöt (24).

 • Jäljelle jää suuri hiljaisuus.

 

Karitsan häät

Ylistys taivaassa

" Sen jälkeen minä kuulin taivaasta mahtavan äänen, ikään kuin suuri kansanjoukko olisi sanonut: "Halleluja! Pelastus, kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. 2. Todet ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa. Hän on tuominnut suuren porton, joka turmeli maata haureudellaan. Hän on rangaissut ja vaatinut palvelijainsa veren hänen kädestään." 3. He sanoivat toistamiseen: "Halleluja!" Sen savu nousee aina ja iäti. 4. Kaksikymmentä vanhinta ja ne neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen palvoivat Jumalaa, joka istuu valtaistuimella, sanoen: "Aamen, halleluja!" 5. Valtaistuimelta kuului ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, pienet ja suuret." (19:1-5.)


Karitsan häät

"6. Minä kuulin kuin suuren kansanjoukon äänen, kuin paljojen vesien pauhinan ja kuin valtavan ukkosenjylinän, joka sanoi: 'Halleluja! Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. 7. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen [seurakunta]vaimonsa on valmistanut itsensä.' 8. Hänen annettiin pukeutua pellavavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: Se puku on pyhien vanhurskautus. 9. Enkeli sanoi minulle: 'Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!' Vielä hän sanoi minulle: 'Nämä sanat ovat tosia Jumalan sanoja.'" (19:6-9.)

 • Porton sijaan tulee morsian, Babylonin sijaan uusi Jerusalem.

 • Kristuksen morsian on seurakunta, joka on pukeutunut hääpukuun: Kristuksen vanhurskauteen (8). "Hänen annettiin pukeutua." Seurakunta on otettu ylös viettämään häitä Kristuksen kanssa, niin kuin Jeesus sanoo; "29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, kuu ei anna valoaan, tähdet putoavat taivaalta, ja taivaiden voimat järkkyvät. 30. Silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja kaikki maan sukukunnat parkuvat. He näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessa. 31. Suuren pasuunan pauhatessa hän lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa neljästä ilmansuunnasta taivasten ääristä toisiin ääriin… 40. Silloin on kaksi miestä pellolla. Toinen otetaan ylös ja toinen jätetään. 41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä. Toinen otetaan ylös ja toinen jätetään." (Matt.24:29-41.)

 • Autuaalla tarkoitetaan Jumalan hyväksymää (9).

 • Kysymyksessä ovat todet Jumalan sanat (9).


Enkeliä ei saa palvoa

"Minä lankesin hänen jalkojensa juureen kumartaen palvomaan häntä. Mutta hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee. Minä olen [Jumalan] palvelija, kuten sinä ja sinun veljesi, jotka ovat Jeesuksen todistajia. Kumarra ja palvo Jumalaa. Jeesuksen todistus on profetian Henki."(19:10.)

 • Profeettakirjoitusten Henki ja sisältö on aina todistusta Jeesuksesta. Henki todistaa aina hänestä.

 

 

Seitsemän näkyä näkymättömästä maailmasta 19:11-21:8

1. Näky
Kristus sotajoukkoineen - Kristuksen paluu 19:11-16

"11. Minä näin taivaan auenneena ja valkoisen hevosen. Sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen. Hän tuomitsee ja sotii vanhurskaasti. 12. Hänen silmänsä ovat kuin tulen liekit, ja hänen päässään on monta kruunua. Hänellä on kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. 13. Yllään hänellä on vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana. 14. Häntä seurasivat valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. 15. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. 16. Viitassa kupeella hänellä on kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra."

 • Ratsastajalla on neljä nimeä: Uskollinen ja Totinen (Todellinen,11), Jumalan Sana (13), Kuningasten Kuningas ja Herrain Herra (16).

 • Terävä miekka on Jumalan sana. Kristus sanoo ja tapahtuu niin(15).

 • Taivaan sotajoukko voi tarkoittaa enkeleitä tai myös pyhiä, sillä Raamattu sanoo: "Herra tulee tuhannen tuhansine pyhineen 15. tuomitsemaan ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia heidän kaikista vääristä teoistaan, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo Jumalasta luopuneet syntiset ovat puhuneet Häntä vastaan" (Juuda 1:14-15; 1.Tess.3.13).

 • Rautainen valtikka kuvaa Raamatussa Kristuksen valtaa ja voimaa, vihan viinikuurnan polkeminen kansojen tuomiota. Jakeet 15 ja 16 liittyvät Harmageddonin taisteluun, joka riehuu hänen tullessaan (Sak.14:1-4; Ilm.16:13-16).


2. näky
Kristus on voittaja 19:17-18

"17. Minä näin enkelin seisovan auringossa. Hän huusi kovalla äänellä kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle 18. syömään kuningasten lihaa, sotapäällikköjen ja mahtimiesten lihaa, hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa, kaikkien vapaiden ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten."

 

3. näky
Pedon (diktaattorin) ja väärän profeetan (Antikristuksen) tuomio

Kansojen tuomio 19:19-21

"19. Minä näin pedon ja maan kuninkaat sotajoukkoineen kokoontuneina sotiakseen hevosen selässä istuvaa ja hänen sotajoukkoaan vastaan. 20. Peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, millä hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat kumartaneet sen kuvaa. Nämä molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka palaa tulikiveä. 21. Loput saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan. Kaikkinaiset linnut söivät itsensä kylläisiksi heidän lihastaan."

 

 

 

 

 

ILMESTYSKIRJA JA TÄMÄN PÄIVÄN MAAILMA
Luento 7

 

Tuhatvuotinen valtakunta (20)


4. näky näkymättömästä maailmasta
Saatana suljetaan syvyyteen

"1. Minä näin, miten taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli syvyyden avain ja kädessään suuret kahleet. 2. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on Perkele ja Saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi. 3. Hän heitti tämän syvyyteen sekä sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää villitsisi kansoja, kunnes ne tuhat vuotta ovat kuluneet loppuun. Sen jälkeen hänet on päästettävä irti vähäksi aikaa."

 • Edellisen luvun lopussa kerrottiin Jeesuksen paluusta maan päälle Voittajana, Kuninkaana. Tullessaan hän tuhoaa kansat, jotka ovat kokoontuneet "sotiakseen hevosen selässä istuvaa ja hänen sotajoukkoaan vastaan". Peto ja väärä profeetta, jotka olivat eksyttäneet ihmisiä, "heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka palaa tulikiveä".

 • Sen jälkeen saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi, niin ettei hän voi sinä aikana villitä kansoja.

 • Synti jää olemaan ihmisissä, mutta ihmisten pahin viettelijä, kiusaaja ja syyttäjä on poissa. "Kaikkien ihmisten elämässä näet pätee tämä totuus: vaikka olemmekin alkaneet uskoa, ei kukaan meistä silti pysty pitämään kymmentä käskyä täydellisesti, kun vielä Perkele, maailma ja oma lihammekin panevat kaikin voimin vastaan." (Iso katekismus.) Maailma ja oma lihamme ovat yhä jäljellä.

 • Muutokset maailmassa ja ihmisten elämässä ovat suuret saatanan ollessa sidottuna. Eletään rauhan ja hyvinvoinnin aikaa, evankeliumin voittokulun aikaa, josta on Raamatussa lukuisia profetioita.


Tuhatvuotinen valtakunta

 • Tuhatvuotisesta valtakunnasta on käyty ajoittain kiivastakin keskustelua. Sitä on selitetty pääasiassa kolmella eri tavalla:


Amillenialismi

 • Raamatun opetusta tuhatvuotisesta valtakunnasta ei (a-) pidä ottaa kirjaimellisesti, koska siitä puhutaan vain Ilmestyskirjan luvussa 20, ei muualla. Se on vertauskuvallista puhetta ja tarkoittaa seurakunnan aikaa. Tämä on yleinen kirkollinen teologia maassamme ja sitä ovat pääosin edustaneet vanhat herätysliikkeemme.

 • Ongelmia: Missään ei näy merkkejä siitä, että saatana olisi sidottu. Monet Raamatun ennustukset jäisivät toteutumatta. Jo Vanhassa testamentissa puhutaan messiasvaltakunnasta (esim. Jes.2:2-4; Miika 4; Jes.11:6-9)).


Postmillenialismi

 • Tuhatvuotinen valtakunta on seurakunnan voittokulkua maailmassa. Se on aikaa, jolloin hyvä voittaa pahan, maailmantilanne paranee ja tapahtuu hengellinen uudistus. Kristuksen hallinta seurakuntansa välityksellä muuttaa maallisen ja poliittisen järjestyksen niin, että siitä tulee Jumalan valtakunta. Jeesus tulee takaisin vasta sen jälkeen (post-). Tämä näkemys on peräisin Amerikan reformoidulta maaperältä.

 • Ongelmia: Tämän kaltainen evolutionistinen näkemys on epärealistinen. Näkemys perustuu suurten herätysten odotukseen. Herätysten ajatellaan valmistavan maailmaa Jeesuksen tulolle. Tällaiselle ajatukselle ei ole profeetallista perustaa.


Premillenialismi

 • Jeesus tulee ennen (pre-) tuhatvuotista valtakuntaa ja hallitsee maailmaa tuhat vuotta ennen kuin alkaa "tuleva maailmanaika". Tämä on ollut varhaiskirkon käsitys ja sitä edustavat nykyisin lähinnä herätyskristilliset piirit.

 • Ongelmia: "8. Mutta tämä yksi älköön teiltä, rakkaat ystävät, olko salassa, että yksi päivä on Herran edessä kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä" (2.Piet.3).

 

5. näky
Ensimmäinen ylösnousemus

"4. Minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin hallitus- ja tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli surmattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, sekä niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa ja käteensä. He virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhat vuotta. 5. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat kuluneet loppuun. Tämä on ensimmäinen [vanhurskasten] ylösnousemus. 6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Toisella kuolemalla ei ole heihin valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan tuhat vuotta."

 • Raamattu puhuu kahdesta ylösnousemuksesta: Elämän ylösnousemus, ensimmäinen ylösnousemus, kun Jeesus palaa (Joh.5:28-29; 1.Tess.4:13-18; Luuk.17: 34-37; Ilm.20:4-6; 1. Kor.15: 22,23). Se koskee kaikkia uudestisyntyneitä Jumalan lapsia. Tuomion ylösnousemus viimeiselle tuomiolle tapahtuu aikojen lopussa (Ilm.20:12-13). Siihen osallistuvat kaikki ne, jotka eivät olleet mukana ensimmäisessä ylösnousemuksessa.

 • Herra antaa omilleen hallitus- ja tuomiovallan. Mitä se merkitsee käytännössä, emme tiedä (vrt. Luuk.19:12-27).

 • Autuaita ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa.

 

6. näky
Toinen Googin sota

"7. Kun tuhat vuotta tulee täyteen, päästetään Saatana vankeudestaan. 8. Hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen ne sotaan, ja niiden joukkojen luku on kuin meren hiekka. 9. Ne nousivat yli avaran maan ja saartoivat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Mutta taivaasta iski tuli ja tuhosi heidät. 10. Perkele, heidän villitsijänsä, heitettiin tuli- ja tulikivijärveen, jossa ovat myös peto ja väärä profeetta. Heitä vaivataan päivät ja yöt, aina ja iäti."

Saatana päästetään vielä vapaaksi. Seurauksena on sota, johon hän villitsee kansat. Se on sotaa seurakuntaa vastaan.

Ensimmäinen Googin sota on ennen Jeesuksen tuloa. Kansat kokoontuvat sotaan Israelia vastaan. Sen jälkeen Jumala vuodattaa Henkensä Israelin päälle (Hes.38-39; Sak.12:1-13).

Toisen Googin sodan jälkeen Perkele tuomitaan lopullisesti.

 

7. näky

Viimeinen tuomio

"11. Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvan, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille löytynyt sijaa. 12. Kuolleet, suuret ja pienet, minä näin seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. 13. Meri antoi siinä olevat kuolleet, ja Kuolema ja Tuonela antoivat niissä olevat kuolleet. Heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. 14. Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. 15. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuliseen järveen."

 • Toinen ylösnousemus ja lopullinen tuomio.

 

 

Uudet taivaat ja uusi maa (21-22)

"1. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. 2. Pyhän kaupungin, Uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan luota valmistettuna kuin morsian, miehelleen kaunistettu. 3. Ja minä kuulin valtaistuimelta voimakkaan äänen, joka sanoi: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Hän on asuva heidän keskellään, ja he ovat hänen kansansa. Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. 4. Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, ei murhetta, ei parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." 5. Valtaistuimella istuva sanoi: "Minä teen kaiken uudeksi." Hän sanoi vielä: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat luotettavat ja todet." 6. Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle lahjaksi elämän veden lähteestä. 7. Joka voittaa, perii tämän, ja minä olen hänen Jumalansa, ja hän on minun lapseni. 8. Mutta pelkurit, epäuskoiset, saastaiset, murhaajat, huorin tekijät, noituutta harjoittavat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valehtelijat saavat osansa järvessä, joka palaa tulta ja tulikiveä. Tämä on toinen kuolema."

 • "10. Herran päivä on tuleva kuin varas. Silloin taivaat katoavat pauhinalla, alkuaineet hajoavat kuumuudesta, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. 11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, 12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen sulavat ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat. 13. Hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. 14. Kun te, rakkaat ystävät, tätä odotatte, pyrkikää siihen, että Herra havaitsisi teidät tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, ja teillä olisi hänen rauhansa." (2.Piet.3; vrt. Jes.65:17; 66:22.)

 • "Täydellisiksi tulleet eivät pääse ainoastaan taivaaseen (Joh.14:2-3), vaan taivas tulee maan päälle: niin, uusi maa on itse oleva taivas, sillä missä jumalan valtaistuin on, siellä on taivas." (Sauer, Ristiinnaulitun riemuvoitto.)

Uusi Jerusalem (20:9-21)

"9. Yksi niistä seitsemästä enkelistä, joiden seitsemän maljaa olivat täynnä viimeisiä seitsemää vitsausta, tuli ja puhui minun kanssani ja sanoi: "Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon." 10. Hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan luota."

 • Siinä on Jumalan kirkkaus, hohto, jota Johannes vertaa kristallinkirkkaaseen jaspiskiveen (11). "Se on kuin valon läpäisemä aurinkomainen kristallispalatsi" (Sauer) "18…Kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista… 21. Kaupungin katu oli puhdasta kultaa, kuin läpikuultavaa lasia…23. Kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta. Jumalan kirkkaus näet valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa. 24. Kansat tulevat vaeltamaan sen valossa, ja maan kuninkaat vievät sinne mahtinsa loiston."

 • Itse kaupunkia kuvataan näin: "12. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia ja porteilla 12 enkeliä. Niihin oli kirjoitettu Israelin lasten 12 heimon nimet: 13. Idässä 3 porttia, pohjoisessa 3 porttia, etelässä 3 porttia ja lännessä 3 porttia. 14. Kaupungin muurilla oli 12 perustusta ja niissä Karitsan 12 apostolin 12 nimeä. 15. Hänellä, joka puhui minulle, oli mittakeppinä kultainen ruoko kaupungin, sen porttien ja muurin mittaamista varten. 16. Kaupunki oli neliskulmainen, ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Hän mittasi kaupungin mittakepillä: se oli 12.000 stadionmittaa. Sen pituus, leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. 17. Hän mittasi sen muurin: se oli 144 kyynärää ihmismitan mukaan, joka on enkelin mitta. 18. Sen muuri oli rakennettu jaspiksesta, ja kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista. 19. Kaupungin muurin perustukset oli kaunistettu kaikkinaisilla kalliilla kivillä. 1. perustus oli jaspis, 2. safiiri, 3. kalkedon, 4. smaragdi, 20. 5. sardonyks, 6. sardion, 7.krysoliitti, 8. berylli, 9. topaasi, 10. krysoprasi, 11. hyasintti ja 12. ametisti. 21. Sen 12 porttia olivat 12 helmeä. Kukin portti oli yhdestä helmestä. Kaupungin katu oli puhdasta kultaa, kuin läpikuultavaa lasia.

 • 22. Temppeliä en siinä nähnyt. Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa. 23. Kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta. Jumalan kirkkaus näet valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa. 24. Kansat tulevat vaeltamaan sen valossa, ja maan kuninkaat vievät sinne mahtinsa loiston.

 • 25. Sen portteja ei suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole. 26. Sinne viedään kansojen loisto ja kalleudet.

 • 27. Mitään epäpyhää, ketään kauhistusten tekijää eikä valehtelijaa ei sinne pääse, vaan ainoastaan ne, jotka on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan.

 

 

Kirkastettu paratiisi (22)

Paratiisin kuvaus

"Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. 2. Sen valtakadun keskellä ja virran kummallakin puolella on elämän puu, joka kantaa 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. 3. Mitään kirousta ei enää ole oleva. Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin…


Paratiisin asukkaat

"… ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. 4. He näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissaan. 5. Yötä ei enää ole oleva. He eivät tarvitse lampun valoa eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä, ja he hallitsevat aina ja iäti.


Jumala toteuttaa sanansa

"6. Hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Herra, profeettojen henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä on pian tapahtuva. 7. Minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa vaarin tämän kirjan profetian sanoista!"


Perille päässeet

"11. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen. Joka on vanhurskas harjoittakoon edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. 12. Minä tulen pian. Minulla on palkkani mukanani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. 13. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. 14. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. 15. Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorin tekijät, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja harjoittavat."


Jeesuksen viimeiset sanat

"16. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen sukuaan, kirkas kointähti." 17. Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. 18. Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. 19. Jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, ottaa Jumala pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. 20. Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Minä tulen pian." Aamen, tule, Herra Jeesus! 21. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen."

 

 

 


Takaisin