"Valmistaudu kohtaamaan Jumalaasi" (4:12)
II  Tuomion sanomia naapurikansoille (1:1-2:5)
III   Jumalattomuuden tuomio (6:1-14)

AAMOKSEN KIRJA I

Kirjan teema: "Valmistaudu kohtaamaan Jumalaasi" (4:12).
Jumalan antama sanoma Israelille, pohjoiselle valtakunnalle, noin. 750 e. Kr.

 

Aamoksen kirjan historiallinen tausta

Hallitsijana Jerobeam II (41 vuotta)

 • Hän vapautti maan Syyrian vallasta, valloitti Damaskon ja Hamatin kaupungit, palautti ennalleen rajan Libanonista Kuolleeseen mereen sekä voitti Ammonin ja Mooabin.
  "Juudan kuninkaan Amasjan, Jooaan pojan, 15. hallitusvuotena Jerobeam II, Jooaan poika, tuli Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi Samariassa 41 vuotta... Hän palautti entiselleen Israelin alueen siitä, mistä mennään Hamatiin, Kuolleeseenmereen saakka, sen sanan mukaan, minkä Herra, Israelin Jumala, oli puhunut palvelijansa, profeetta Joonan, Amittain pojan kautta, joka oli kotoisin Gat-Heeferistä." (2. Kun. 14:23,25.)

 • Kauppa kukoisti.

 • Sivistys kohosi.

 • Hyvinvointi lisääntyi.

 • Epäjumalanpalvelus rehoitti.

 • "Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Hän ei luopunut mistään Jerobeam I:n, Nebatin pojan, synneistä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä" (2. Kun. 14:24).
  [Jerobeamin, Nebatin pojan synti oli epäjumalanpalvelus: kultaiset vasikat Daanissa ja Beetelissä, papiksi jokainen halukas, 1.Kun. 12:28-33; 13:33-34.]


Hyvinvoinnin yhteiskunnallisia seurauksia

 • Kansa jakaantui rikkaisiin ja köyhiin, a- ja b-kansalaisiin.

 • Osa kansasta eli suunnattomassa ylellisyydessä
  "Jotka Samariassa istuvat sohvankulmissa ja damaskolais-leposijoilla... Minä kukistan talvihuoneen kesähuoneen päälle, norsunluilla koristetut huoneet kukistuvat, ja paljoista huoneista tulee loppu, sanoo Herra." (3:12,15.)

 • Osa kansasta eli sosiaalisessa kurjuudessa
  " He myyvät hurskaan rahasta ja köyhän kenkäparista, polkevat maan tomuun puutetta kärsivien pään ja vääntävät mutkaiseksi kurjien tien" (2:6-7).


Moraalinen rappio

 • Ylellinen elämä synnytti velttoutta
  "Te makaatte norsunluusohvilla ja venytte leposijoillanne, syötte karitsoja laumasta ja vasikoita karjatarhasta. Te sepustatte lauluja harpulla säestäen ja sommittelette soittimia kuin mikäkin Daavid."(6:4-5.)

 • Vapaata seksiä.
  "Poika ja isä käyvät saman naisen pariin häväisten minun pyhän nimeni. Jokaisen alttarin luona he loikovat pantiksi otetuilla vaatteilla" (2:7-8).

 • Alkoholin käyttö lisääntyi.
  "Te juotte viiniä maljoista... " (6:6). "Kuulkaa tämä sana, te Baasanin lehmät, jotka olette Samarian vuorella, te sorratte kovaosaisia, runtelette köyhiä ja sanotte herroillenne: "Tuokaa meille juotavaa" (4:1).

 • Talousrikoksia
  "Kuulkaa tämä, te jotka poljette köyhiä ja tahdotte tehdä lopun maan kurjista. Te sanotte: "Milloin loppuu uusikuu, että saamme myydä viljaa, ja milloin sapatti, että saamme avata jyväaitan, pienentää eefamitan, suurentaa painon ja pettää väärällä vaa'alla." (8:4-5.)

 • Lahjuksia
  "Minä tiedän, että teidän rikoksenne ovat monet ja teidän syntinne raskaat: te vainoatte vanhurskasta, otatte lahjuksia ja portissa väännätte vääräksi köyhien asian." (5:12.)

 • Puolueellisia tuomioita
  "Te muutatte oikeuden koiruohoksi ja kukistatte vanhurskauden maahan... He vihaavat sitä, joka portissa puoltaa oikeutta, ja totuuden puhuja on heille kauhistus." (5:7,10.)

 • Mafiaa
  "He kokoovat palatseihinsa omaisuutta vääryydellä ja väkivallalla" (3:10).


Seurauksia kansan hengellisyyteen

 • Epäjumalanpalvelus kukoisti
  "Menkää Beeteliin ja tehkää syntiä, ja Gilgaliin tekemään syntiä vielä enemmän" (4:4).

 • Jumalanpalvelus vain osa kulttuuria
  "Minä, Herra, vihaan, minä halveksin teidän juhlianne enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne. Vaikka te tuotte minulle poltto- ja ruokauhrejanne, ne eivät minulle kelpaa, enkä minä katso teidän yhteysuhrienne, syöttövasikkojenne, puoleen. Vie pois minun edestäni virsiesi pauhu! En halua kuulla sinun harppujesi soittoa. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro. Toitteko te teurasuhreja ja ruokauhreja minulle erämaassa 40 vuotena, te Israelin kansa? Te olette kantaneet kuningastanne Sikkutia ja Kijjunin kuvianne, tähtijumalaanne, minkä te olette itsellenne tehneet." (5:21-26.)


Aamoksen kutsuminen profeetaksi

 • Aamos oli kotoisin Tekoasta, noin 20 km Jerusalemista etelään (1:1).

 • Lammaspaimen, joka sai lisäansiota metsäviikunoiden viljelystä (7:14).

Paljon kuvia luonnosta.
Näki Jumalan kaikkivaltiuden luonnossa ja myös kansojen kohtaloissa.

 • Ei ollut saanut koulutusta missään profeettakoulussa, mutta Herra kutsui hänet profeetaksi: "Herra otti minut laumojeni äärestä ja sanoi minulle: 'Mene ja profetoi kansaani Israelia vastaan" (7:15).

 • Aamoksella oli voimakas kutsumustietoisuus (7:10-15).

Rohkeus puhua kuningasta ja ylimmäistä pappia vastaan.
"Näin sanoo Herra."

 • Sai tehtäväkseen julistaa Jumalalta saamansa sanoman Israelille, vaikka itse oli Juudan kansalainen.

 • Syy tehtävään pohjoisessa valtakunnassa: "Teidän pojistanne minä herätin profeettoja ja nuorista miehistänne nasiireja. Vai eikö näin ole, te israelilaiset? sanoo Herra. Mutta te juotitte nasiireille viiniä, ja profeettoja te kielsitte sanoen: 'Älkää profetoiko'." (2:11-12.)

 • Hänen vaikutuksensa alkoi yllättäen Beetelissä suuren sadonkorjuujuhlan aikana.

 • Ylimmäinen pappi Amasja syytti häntä maanpetoksesta ja hänet karkotettiin maasta (7:10-13).

 • Hänen toimiaikansa jäi lyhyeksi mutta merkittäväksi.

 • Palattuaan hän ilmeisesti vielä kirjoitti (7:1-9; 8:1-3; 9:1-4).

 • Aamos oli ilmeisen nöyrä mies, ei peitellyt syntyperäänsä, uskollinen Jumalalle.

 

Aamoksen sanoma

 • Aamoksen tehtävänä oli toimia parannussaarnaajana.

 • Julisti Jumalan tuomiota kansan synneistä.

 • Ennusti Jumalan rangaistusta, pakkosiirtolaisuutta keskellä kansan suuruuden tunnetta.

 • Ajoi köyhien asiaa mahtavia ja rikkaita vastaan.

 • Korosti Jumalan vanhurskautta (oikeamielisyyttä, totuutta, puhtautta, pyhyyttä).

 

Aamoksen kirjan sisältö

 1. Nuhdesaarnat kuudelle pakanakansalle ja Juudalle (1:-2:5).

 2. Nuhdesaarna Israelille (2:6-6:14).

 3. Viisi varoittavaa näkyä (7:1-9:10).

 4. Tuleva onnen aika (9:11-15).

 

 

 


AAMOKSEN KIRJA II
Tuomion sanomia naapurikansoille (1:1-2:5)


1. Syyrialle (pääkaupunki Damaskos, 1:3-5)

 • Damaskoksen "kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden" ilmaisee synnin jatkuvan lisääntymisen.

 • Jumala on pitkämielinen ja suuri armossa, mutta lopulta hänen tuomionsa tulee. Tuomiona tulisi olemaan pakkosiirtolaisuus, joka toteutui vuonna 732 e. Kr, jolloin Assyria valtasi Syyrian. (Ks. 1. Moos. 15:16).

 • Jumalan päätös on peruuttamaton.

 • Damaskoksen synti: " He ovat puineet Gileadia rautaisilla puimaäkeillä."
  Heidän syntinsä oli raakuus Gileadin juutalaisia kohtaan, jotka he olivat ottaneet vangeiksi. "Niihin aikoihin Herra rupesi lohkomaan Israelia, sillä Hasael voitti heidät kaikkialla Israelin alueilla. Hasael valloitti Jordanin itäpuolelta koko Gileadin maan, gaadilaiset, ruubenilaiset ja manasselaiset, alkaen Aroerista, joka on Arnonjoen rannalla, sekä Gileadin että Baasanin." "Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän antoi heidät Hasaelin, Aramin kuninkaan, ja Benhadadin, Hasaelin pojan, käsiin koko siksi ajaksi." (2. Kun. 10:32; 13:3.)


2. Filistealle (pääkaupunki Gassa, 1:6-8)

 • Filistealaisten synti: epäinhimillisyys. He myivät voittamiaan juutalaisia Edomille. Mitä näille sen jälkeen tapahtui, ei kerrota. Käytettiinkö heitä orjina satamissa tai kaivoksissa vai myytiinkö eteenpäin, ei tiedetä.

 • Tuomio: "Filistealaisten tähteitä tuhoutuu." Filistea hävisi kartalta roomalaisaikaan mennessä.


3. Foinikialle (pääkaupunki Tyyro, 1:9-10)

 • Synti: osallistui orjakauppaan ja juutalaisten hävittämiseen.

 • Tyyron tuomiosta puhutaan myös Hes. 26 ja 28. "Ihmislapsi, sano Tyyron ruhtinaalle: Näin sanoo Herra, Herra: Sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: 'Minä olen jumala, jumalien istuimella minä istun merten sydämessä', ja olet kuitenkin ihminen, et jumala, vaikka omasta mielestäsi olet jumalan vertainen. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra: Koska sinä omasta mielestäsi olet jumalan vertainen, minä tuon sinun kimppuusi muukalaiset, julmimmat kansoista. He paljastavat miekkansa sinun älykkyytesi kauneutta vastaan ja häpäisevät sinun ihanuutesi. He syöksevät sinut alas kuoppaan, ja kaadettujen tavoin sinä kuolet merten sydämessä." "Siitä tulee verkkojen kuivauspaikka keskelle merta. Minähän olen puhunut, sanoo Herra, Herra. Se joutuu kansojen ryöstettäväksi." (Hes. 28:5-8; 26:5.)


4. Edomille (1:11-12)

 • Synti: Edomilaiset olivat Eesaun jälkeläisiä, jotka pitivät ainaista vihaa veljeään Jaakobia vastaan.

 • "Näin sanoo Herra, Herra: Kovin kostonhimoisesti Edom menetteli Juudan kansaa kohtaan. Kostaessaan heille se tuli suuresti syynalaiseksi. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra: Minä ojennan käteni Edomia vastaan ja hävitän siitä sekä ihmiset että eläimet. Teemanista lähtien minä panen sen raunioiksi, ja Dedania myöten he kaatuvat miekkaan. Rangaistuksen, joka Edomia kohtaa, minä annan kansani Israelin käteen, ja he tekevät Edomille minun vihani ja kiivauteni mukaan. Edom saa tuntea minun rankaisuni, sanoo Herra, Herra." (Hes. 25:12-14.)


5. Ammonille (1:13-15)

 • Synti: epäinhimillinen julmuus.

 • "Ihmislapsi, käännä kasvosi ammonilaisia kohti ja profetoi heitä vastaan. Sano ammonilaisille: Kuulkaa Herran, Herran sana: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä sanoit: 'Kas niin!' minun pyhäköstäni, kun se häväistiin, Israelin maasta, kun se hävitettiin, ja Juudan heimosta, kun he menivät pakkosiirtolaisuuteen. Sen vuoksi minä annan sinut Idän miesten valtaan..." "Sillä näin sanoo Herra, Herra: Koska sinä taputit käsiäsi ja poljit jalkaasi, sielu täynnä ylenkatsetta pidit iloa Israelin maasta, sen tähden minä ojennan käteni sinua vastaan ja annan sinut kansojen ryöstettäväksi..." (Hes. 25:2-4, 6-7.)


6. Mooabille (2:1-3)

 • Synti: mitä se oli tehnyt Edomin kuninkaalle (ylpeydessään häpäissyt Edomin kuninkaan ruumiin ja haudan).

Huom! Pakanakansojen tuomio perustui "luonnolliseen lakiin", joka on kirjoitettu jokaisen ihmisen sydämeen.


7. Juudalle (2:4-5)

 • Juudan tuomio perustui Jumalan kirjoitetun lain hylkäämiseen. Pahinta oli ensimmäisen käskyn rikkominen: "Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älköön sinulla olko muita jumalaia minun ohellani." (2. Moos. 20:2.)

 • Jerusalem poltettiin vuonna 586 e. Kr.

 

 

Tuomion sanoma Israelille (2:6-6:14)

Israelin synti

 • Yhteiskunnallinen vääryys (2:6-8; pantista ks. 2. Moos. 22:26-27 "Jos sinä olet lähimmäiseltäsi ottanut pantiksi viitan, anna se hänelle takaisin, ennen kuin aurinko laskee. Se on näet hänen ainoa peitteensä, johon hän käärii ruumiinsa. Missä hän muutoin makaisi? Jos hän huutaa minua avukseen, minä kuulen häntä, sillä minä olen laupias."

 • Siveettömyys (2:7).

 • Runsas viinin käyttö (2:8).

 • Jumalattomuus: eivät välittäneet Jumalasta, joka oli tuonut heidät Egyptistä, eivät tahtoneet kuulla Jumalan sanaa eivätkä elää sen mukaan (2:9-16; nasiireista ks. 4. Moos. 6:1-21.)


Ensimmäinen puhe: "Kuulkaa Herran sana" (3:1-15)
Aihe: Tuomio tulee

 • Tuomion peruste: Israel oli valittu kansa.
  "Vain teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista. Sen tähden minä rankaisen teille kaikki teidän pahat tekonne." (2.)
  "Jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan. Jolle on paljon uskottu, hänet pannaan paljosta vastaamaan." (Luuk. 12:48.)

 • Tuomion toteuttamisen periaate: "Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta" (1. Piet. 4:17).

 • Tuomio oli ovella (3-6).
  Kaksi yhdessä: Jumala Aamoksen kanssa.
  Saalis oli Israel.
  Paula pantuna Israelille.
  Pasuunaan puhalletaan: sota oli ovella.

 • Jumalan toimintatapa (7-8):
  "Herra, Herra, ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille." (7.)
  Julistajilla vastuu. Kuulijoilla vastuu.

 • Tuomio: Vihollinen kaikkialla maassa (11).

 • Armo: Jäännös pelastuu (12).


Toinen puhe: "Kuulkaa Herran sana" (4:1-13)
Aihe: "Valmistaudu kohtaamaan Jumalaasi."

 • Varoitus ylhäisille naisille (1-3; vrt. Jes. 3)

 • Jumalanpalvelus syntiä (4-5).
  Epäjumalanpalvelusta rinnan jumalanpalveluksen kanssa.
  Jumalan palveleminen vain ulkonaista.

 • Jumala oli kutsunut kansaa monin tavoin (6-11):
  Antamalla nälkää ja kuivuutta (6-8), katovuosia (9), sairautta ja sotaa (10-11).
  "Mutta te ette ole kääntyneet" (6,8,9,10,11).

 • "Valmistaudu kohtaamaan Jumalaasi" (12).


Kolmas puhe: "Kuulkaa Herran sana" (5:1-27)
Aihe: Jumala varoittaa, koska hän rakastaa.

 • Kutsu etsimään Herraa: "etsikää minua, niin te saatte elää." (4,6,14.)
  Jumala odottaa pitkämielisyydessään viimeiseen asti!

 • Itkuvirsi keskellä loistoaikaa.
  Israel on kaatunut (1-3).
  Herran päivä tulee (16-20. Israel luuli sen koskevan vain pakanoita.)

 • Varoitus tyhjästä, muodollisesta jumalanpalveluksesta, josta puuttui sydämen muutos (21-26).

 • Edessä pakkosiirtolaisuus, joka toteutui noin 30 vuotta myöhemmin, 722 e.Kr.

 

 

 

 

AAMOKSEN KIRJA III
Jumalattomuuden tuomio (6:1-14)


Jumalasta vieraantunut kansa

 • Eivät ajatelleet Jumalaa eivätkä tulevaisuutta (1-3).

 • Itsekeskeistä elämää, velttoa ja tyhjänpäiväistä (4-6).

 • Eivät "murehtineet Joosefin sortumista", kansan henkistä ja hengellistä tilaa (ks. Hes. 9:4).

 • Maassa ei kunnioitettu oikeutta eikä oikeudenmukaisuutta (12).

 • Ihmiset olivat ylpeitä ja itseriittoisia (13).

 • Vrt. Room. 1:18, 24: "Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa... Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt."


Jumala puuttuu asioihin, koska hän on pyhä ja koska hän rakastaa:

 • Jumala antaa vihollisen ahdistamaan maata (14).

 • Hän vie kansan pakkosiirtolaisuuteen (7).

 • Jerusalem tuhotaan kaikkineen (8).

 • Paljon ihmisiä kuolee (9).

 • Omaisuus menetetään (11).

 

Viisi näkyä (7-9)

Luvuissa Aamos antaa meidän nähdä sismpäänsä. Hänen julistamansa sanoma koskettaa häntä itseään. Hän tajuaa, että Jumalan tuomio on peruuttamaton. Israel ei tule tekemään parannusta.


1. näky - heinäsirkat (7:1-3)

 • Ensimmäinen heinä kuului kuninkaalle, uuden heinän sai pitää itse.

 • Heinäsirkkalajeja noin 50. Tuhoisia, söivät maan puhtaaksi.

 • Profeetta näki heinäsirkkaparven ja parahti: anna anteeksi!

Huom! Yhden rukoilijan merkitys!


2. näky - tuli (7:4-6)

 • Suuri kuivuus.

 • Profeetan tuska.

Huom! Jumalan tuomiota ei voi eikä saa julistaa kovalla mielellä!


3. näky - luotilanka (7:7-9)

 • Luotilankaa käytettiin rakennuksilla vatupassina ja mittanuorana.
  Profetioissa sitä käytetään, kun Jumala arvioi kansaansa.

 • Mittauksen tulos: kansa oli siinä kunnossa, ettei Jumala voinut mennä säästäen sen ohi.

 • Syynä olivat Israelin uhrikukkulat ja pyhäköt.

 • Suurin syyllinen oli Jerobeamin suku.

 • Sota tulee; Jumala nostaa miekan kansaa vastaan.

 • Aamoksen rukous vaikenee.


Aamoksen karkotus (7:10-17)

 • Aktiivisin vastustaja oli Beetelin pappi, Amasja (10).

 • Aamosta syytetiin poliittisesta vehkeilystä (10).

Hän oli puhunut sodasta ja pakkosiirtolaisuudesta (11).
Amasja valehteli myös, että Aamos oli sanonut kuninkaan kuolevan miekkaan (11).

 • Aamosta kiellettiin julistamasta Israelissa, koska hän vastusti valtakunnan virallista jumalanpalveluselämää (13).

 • Hänet karkotetiin maasta (12).

 • Aamoksen jäähyväisprofetia:
  Hänen vaimostaan tulee portto, hänen lapsensa kuolevat sodassa ja hän itse vieraassa maassa. Pakkosiirtolaisuus toteutuu.


4. näky - kypsät hedelmät (8:1-3)

 • Kansa oli kuin korillinen kypsiä hedelmiä, valmiina syötäviksi. Sanaleikki: sanat kypsä ja loppu tulevat samasta juuresta (2).

 • Jumala ei enää säästäisi sitä (2).

 • Tuhoisa sota oli tulossa (3).

 • Kansa rikkoi sapatin (5; vrt. Neh. 13: 15-21: "15. Siihen aikaan minä näin Juudassa niitä, jotka sapattina polkivat viinikuurnaa, kuljettivat viljaa ja kuormittivat aaseja sillä sekä viinillä, rypäleillä, viikunoilla ja kaikenlaisella muulla tavaralla, mitä he toivat Jerusalemiin sapatinpäivänä. Minä varoitin heitä, kun he myivät elintarpeita... 17. Minä nuhtelin Juudan ylimyksiä ja sanoin heille: "Kuinka te teette näin pahasti ja rikotte sapatinpäivän? 18. Eikö Jumalamme juuri sen tähden, että teidän isänne näin tekivät, saattanut kaiken tämän onnettomuuden kohtaamaan meitä ja tätä kaupunkia? Te tuotatte nyt vielä suuremman vihan kohtaamaan Israelia, kun rikotte sapatinpäivän."

 • Tekivät vääryyttä kaupassa. Käyttivät vääriä mittoja ja painoja ja myivät huonoa tavaraa (5-6). Köyhällä kansalla ei ollut puolustajia.

 • Sortivat köyhiä. Käyttivät hyväkseen heidän ahdinkoaan ja pakottivat näin heidät myymään itsensä orjiksi jopa kenkäparista (4,6).

 • "Herra on vannonut Jaakobin kunnian kautta" (7).
  Jaakobin kunnia on Jeesus Kristus.

 • Jumala ei ikinä unohda yhtään tekoamme (7).
  Hän ei unohda kurjan kärsimystä.

 • Tuomio tulee maanjäristyksenä tai sitä voidaan verrata maanjäristykseen (8).


"Sinä päivänä"
(9-10)

 • Tuomion päivä tulee.

 • Aurinko laskee sydänpäivällä ja tulee pimeys (esikuvana ilmeisesti auringonpimennys v. 763 e.Kr.)

 • "Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeä eikä valoisa... Eikö Herran päivä siis ole pimeä, eikä valoisa, eikö se ole synkkä, valoa vailla?" (5:18-20.)

 • Kansa suree, niin kuin ainokaista poikaa surraan.

 • Se päivä "päättyy, niin kuin päättyy katkera päivä".

Ilmaus "sinä päivänä" on samalla eskatologinen eli lopunajallinen. Kuvaus on sama kuin Jeesuksen tullessa, esim. Sak. 12 (erit. jae 10) ja 14; Jooel 3:4; Matt. 24:29; Ap.t. 2:20.

Raamatun profetioita voidaan katsoa kuin Zoomilla. Lähihistorian tapahtumia katsottaessa voidaan samalla nähdä kauas tulevaisuuteen.


"Päivät tulevat" (11-14)

 • Ilmaus viittaa sekä lähihistoriaan että kauas tulevaisuuteen.

 • Ihmiset ovat hylänneet Jumalan sanan ja Jumala ottaa sen pois heiltä.

 • "He kaatuvat, eivätkä enää nouse."


5. näky - Beetelin temppelin hävitys (9:1-7)

 • Kuvaa Jumalan vanhurskasta vihaa eli oikeudenmukaista tuomiota.


Tulevaisuuden profetioita (9:8-15)

 1. Jumala ei "Jaakobin kansaa kuitenkaan kokonaan hävitä"(8).
  Kun puhutaan Jaakobista, tarkoitetaan koko Israelin, kaikkia 12 heimoa.

 2. Israelin kansaa seulotaan kaikkien kansojen keskuudessa (9).

 3. "Sinä päivänä" Jumala pystyttää jälleen Daavidin sortuneen majan" (11-12).
  Viittaa Jeesuksen ensimmäiseen tulemiseen, Ap.t. 15:16-17.
  Viittaa myös Jeesuksen paluuseen, esim. Jes. 11 ja Jer. 23:5-6.

 4. "Kaikki kukkulat muuttuvat kuohkeiksi" (13).
  Maa vihannoi jälleen.

 5. "Silloin minä palautan kansani Israelin poisviedyt" (14-15).
  Jumala lupaa exoduksen.

 6. "Eikä heitä enää revitä pois maastaan" (15)
  Maa on annettu heille "ikuisiksi ajoiksi" (1. Moos. 13:15).

 

Takaisin